Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka opisowa WSE-EK-SO
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. M. Piłatowska, Repetytorium ze statystyki, PWN 2010

2. K. Kukuła, Elementy statystyki w zadaniach, PWN 2003

Efekty uczenia się:

Student:

1.Zna techniki pozyskiwania danych, właściwe dla statystyki opisowej i innych przedmiotów w ramach programu kierunku ekonomia, pozwalające opisywać struktury badanych zbiorowości i procesy w nich zachodzące

2. Potrafi zaprezentować tabelarycznie i graficznie dane statystyczne, wykorzystać wyniki badań statystycznych.

3. Potrafi wykonać analizę struktury na podstawie parametrów klasycznych i pozycyjnych – miar przeciętnych.

4. Potrafi wykonać analizę struktury na podstawie parametrów rozkładu jednej zmiennej - dyspersja.

5. Potrafi wykonać analizę struktury rozkładu - asymetria i koncentracja.

6. Potrafi wykonać analizę współzależności zjawisk – korelacja cech ilościowych.

7. Potrafi wykonać analizę współzależności zjawisk – korelacja cech jakościowych.

8. Potrafi wykonać analizę dynamiki - trend liniowy.

9. Potrafi wykonać wnioskowanie statystyczne przy weryfikacji hipotez parametrycznych.

Metody i kryteria oceniania:

1 Kolokwium i 1 projekt grupowy:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceń z kolokwium i z pracy grupowej z uwzględnieniem aktywności na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych, wykorzystanie wyników badań statystycznych.

2. Analiza struktury na podstawie parametrów klasycznych i pozycyjnych – miar przeciętnych.

3. Analiza struktury na podstawie parametrów rozkładu jednej zmiennej - dyspersja.

4. Analiza struktury rozkładu - asymetria i koncentracja.

5. Analiza współzależności zjawisk – korelacja cech ilościowych.

6. Analiza współzależności zjawisk – korelacja cech jakościowych.

7. Analiza dynamiki - trend liniowy.

8. Wnioskowanie statystyczne - rozkłady zmiennych i weryfikacja hipotez parametrycznych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 12, sala 1221
Second Bwanakare 20/20 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Kampus Wóycickiego Bud. 12, sala 1221
Second Bwanakare 21/20 szczegóły
3 każdy piątek, 13:15 - 14:45, Kampus Wóycickiego Bud. 12, sala 1221
Second Bwanakare 19/20 szczegóły
4 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 109a
Second Bwanakare 19/20 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)