Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka wystąpień publicznych WT-DKS-P-SW
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Kod do zajęć: v0fovnj
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arystoteles, Retoryka-Poetyka, Warszawa 1988.

Korolko M., Sztuka Retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

Lichański J.Z. (red.), Uwieść słowem czyli retoryka stosowana, Warszawa 2003.

Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa 2017.

Marcyński K., Klasyczna retoryka na współczesne czasy. Wybrane elementy kanonu retorycznego, w: Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, red. Przybysz M., Kloch J., Katowice 2012, s. 127-160.

Lewandowska-Tarasiuk E., Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.

Hogan K., Psychologia perswazji, Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach, obecność (90%) – dopuszczalne są trzy (3) nieobecności w semestrze, oddanie projektów i ich zaprezentowanie pt. "wystąpienia publiczne o sobie” (1min), „mowa spontaniczna” (1min), mój ulubiony mówca lub arcyciekawy fragment publicznej mowy polityka (2min), arcyciekawe sformułowania (15 sformułowań), przygotowanie i zaprezentowanie mowy publicznej – w określonych przez prowadzącego terminach (5min) i kryteriach (mowa publiczna oparta na schemacie klasycznej mowy publicznej). O ocenie dobrej lub bardzo dobrej z przedmiotu decyduje suma uzyskanych punktów z wyżej opisanych projektów i ćwiczeń oraz obecności na zajęciach (według wyżej przedstawionych warunków).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w zajęcia, zasady i ustalenie kontraktu zajęć – 6.10.2021

2. Zadanie nr 1: Wystąpienie publiczne o sobie (1 min. na jedną osobę): 13.10.2021

3. Wystąpienie publiczne o sobie (1 min. na jedną osobę) – cd. zajęć: 20.10.2021

4. Klasyczny plan mowy publicznej – 27.10.2021

5. Zadanie nr 2: Spontaniczne wystąpienie publiczne na wylosowany na zajęciach temat (1 min na jedną osobę): 03.11.2021

6. Zadanie nr 3: Prezentacja projektu „mój ulubiony mówca” lub „arcyciekawy fragment publicznej mowy: 10.11.2021

7. Cechy dobrego mówcy – 17.11.2021

8. Zadanie nr 4: Prezentacja projektu „arcyciekawe sformułowania”: 24.11.2021

9. Radzenie sobie ze stresem: 01.12.2021

10. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 8.12.2021

11. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 15.12.2021

12. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 5.01.2022

13. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 12.01. 2022

14. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 19.01.2022

15. Podsumowanie, zaliczenia: 26.01.2022

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 410
Krzysztof Marcyński 29/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 408
Krzysztof Marcyński 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)