Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna WNP-PPW-PWC-EK-1
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna. Impuls 2014

E. Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. GWP 2012

A. Brzezińska (red), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. GWP 2005;

M. Głoskowska-Sołdatow, Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym. ŻAK, 2016

T. Garstka, Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniui, Warszawa 2016

D.Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. WAiP Warszawa 2009

D. Klus-Stańska, Paradygmaty dydaktyki. Myślenie teorią o praktyce. PWN 2018

J. Bonar, A. Buła (red.), Poznać zrozumieć, doświadczyć. Teoretyczne podstawy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji. Impuls 2011

M. Żytko, B. Murawska, Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Uczeń, szkoła, dom. Warszawa 2012

M. Dąbrowski,( Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia. Warszawa 2013

J. Holt, Zamiast edukacji.Warunki do uczenia się przez działanie. Impuls2007

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dst (3,0)

Student zna w stopniu dostatecznym paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej; zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki wczesnoszkolnej; główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań; mapę stanowisk i podejść metodologicznych; zasady i normy etyczne projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

Student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej w stopniu dostattsecznym; student potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego ucznia w młodszym wieku szkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania; student w stopniu dostatecznym prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw uczniów wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Ocena dst plus (3,5)

Student zna w stopniu dostatecznym paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej; zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki wczesnoszkolnej; główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań; mapę stanowisk i podejść metodologicznych; zasady i normy etyczne projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

Student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej w stopniu dostattsecznym; student potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego ucznia w młodszym wieku szkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania; student w stopniu dostatecznym prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw uczniów wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Ocena dobry (4,0)

Student zna w stopniu dobrym paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej; zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki wczesnoszkolnej; główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań; mapę stanowisk i podejść metodologicznych; zasady i normy etyczne projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

Student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej w stopniu dobrym; student potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego ucznia w młodszym wieku szkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania; student w stopniu dobrym prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw uczniów wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Ocena dobry (4,5)

Student zna w stopniu dobrym paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej; zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki wczesnoszkolnej; główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań; mapę stanowisk i podejść metodologicznych; zasady i normy etyczne projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

Student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej w stopniu dobrym; student potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego ucznia w młodszym wieku szkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania; student w stopniu dobrym prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw uczniów wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Ocena bardzo dobry (5,0)

Student zna w stopniu bardzo dobrym paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsebardzo kwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej; zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki wczesnoszkolnej; główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań; mapę stanowisk i podejść metodologicznych; zasady i normy etyczne projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

Student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej w stopniu bardzo dobrym; student potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego ucznia w młodszym wieku szkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania; student w stopniu bardzo dobrym prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw uczniów wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Zakres tematów:

1-2. Pedagogika wczesnoszkolna - koncepcje, założenia metodologiczne, orientacje badawcze.

3. Rozwój poznawczy dziecka w klasach I- III w kontekście koncepcji J. Piageta - diagnozowanie i wspomaganie.

4. Koncepcja Lwa Wygotskiego w praktyce edukacyjnej - przykłądy zastosowania.

5. Paradygmaty uczenia się małego dziecka - mity a badania naukowe

6-7. Dyskursy wczesnej edukacji w rzeczywistości szkolnej.

8. Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji w świetle wyzwań współczesności

9. Modele w zawodzie nauczycielskim i konsekwencje ich implementacji w praktyce edukacyjenj

10 - 11. Pedagogika wczesnoszkolna w ujęciu porównawczym w wybranych krajach.

12 - 13. Kategorie wolności i podmiotowości w pedagogice wczesnoszkolnej.

14 - 15. Problemy zglobalizowanego świata a wychowanie i kształcenie w szkole.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1542
Ewa Kulawska 17/17 szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 1542
Ewa Kulawska 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)