Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński WT-DTE-JLAC1
Lektorat języków starożytnych (LEK_STA) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina Novissima", Warszawa 2012 (podręcznik i preparacje)

Słownik łacińsko-polski (K. Kumaniecki, J. Korpanty) lub "A. Jougan "Słownik kościelny łacińsko-polski"

Literatura uzupełniająca:

"Gaudeamus. Łaciński śpiewnik mszalny" opr. W. Kądziela, Warszawa 2005.

"Biblia Sacra Vulgata" (różne wydania)

S. Kalinkowski, "Aurea dicta", Warszawa 1997.

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 2012

Metody i kryteria oceniania:

W ciągu semestru studenci mają ustalony harmonogram zaliczeń ustnych i pisemnych. Zaliczeniu ustnemu podlegają wskazane przez wykładowcę modlitwy po łacinie, których należy nauczyć się na pamięć, oraz zaliczenie z czytania tekstu łacińskiego i jego tłumaczenia na język polski (teksty są umawiane indywidualnie z wykładowcą). Zaliczenia pisemne obejmują sentencje łacińskie oraz bieżący materiał realizowany na zajęciach.

Zakres tematów:

Pierwszy rok nauki:

Wymowa i akcent w języku łacińskim.

Fleksja języka łacińskiego (deklinacja I-V, indicativus praesentis, imperfecti, futuri primi, perfecti activi et passivi, pronomina personalia, pronomina relativa, pronomina demostrativa).

Składnia języka łacińskiego (ACI, NCI, dativus possesivus).

Ćwiczenia kształtujące umiejętność posługiwania się słownikiem łacińsko-polskim.

Język łaciński w liturgii Kościoła Katolickiego.

drugi rok nauki:

Fleksja języka łacińskiego (coniunctivus praesentis, imperfecti activi et passivi, stopniowanie przymiotników i przysłówków, participium praesentis activi, participium futuri activi et passivi).

Składnia języka łacińskiego (ablativus absolutus, wybrane funkcje przypadków, coniugatio periphrastica passiva).

Rozwijanie umiejętności tłumaczenia tekstu.

Lektura fragmentów Vulgaty oraz wybranych dzieł i fragmentów dzieł literatury łacińskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 116 s. konferencyjna
Magdalena Niewiadomska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)