Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna WNP-PE-KL-W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. Carson R.C., Buchter J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń., GWP, 2005.

2. Seligman M. E. P., Walker E. F., Rosenham D. L. Psychopatologia. Zysk i S-ka., 2003.

3. Sęk I. Psychologia kliniczna, PWN, 2014.

4.Sek H. (red) Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student będzie posiadał wiedzę na temat przedmiotu i historii powstania psychologii klinicznej i tego, czym jest zdrowie psychiczne, podstaw diagnozy psychologicznej i kryteriów rozpoznawania poszczególnych zaburzeń psychicznych.

Umiejętności

Student będzie posiadał umiejętność rozpoznawania osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi i rozpoznawania ich potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Kompetencje

Student będzie potrafił rozmawiać z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i udzielać im podstawowej pomocy psychologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Test - 20 pytań jednokrotnego wyboru

Kryteria oceniania

Wiedza

-na ocenę 5: Student będzie posiadał bogatą wiedzę na temat przedmiotu i historii powstania psychologii klinicznej i tego, czym jest zdrowie psychiczne, podstaw diagnozy psychologicznej i kryteriów rozpoznawania poszczególnych zaburzeń psychicznych.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał dość bogatą wiedzę na temat przedmiotu i historii powstania psychologii klinicznej i tego, czym jest zdrowie psychiczne, podstaw diagnozy psychologicznej i kryteriów rozpoznawania poszczególnych zaburzeń psychicznych.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał niewielką, aczkolwiek wystarczającą wiedzę na temat przedmiotu i historii powstania psychologii klinicznej i tego, czym jest zdrowie psychiczne, podstaw diagnozy psychologicznej i kryteriów rozpoznawania poszczególnych zaburzeń psychicznych.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał wystarczającej wiedzy na temat przedmiotu i historii powstania psychologii klinicznej i tego, czym jest zdrowie psychiczne, podstaw diagnozy psychologicznej i kryteriów rozpoznawania poszczególnych zaburzeń psychicznych.

Umiejętności

-na ocenę 5: Student będzie posiadał bardzo dużą umiejętność rozpoznawania osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi i rozpoznawania ich potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał dość dużą umiejętność rozpoznawania osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi i rozpoznawania ich potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał niewielką, chociaż wystarczającą umiejętność rozpoznawania osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi i rozpoznawania ich potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał wystarczającej umiejętności rozpoznawania osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi i rozpoznawania ich potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Kompetencje

-na ocenę 5: Student będzie potrafił bardzo sprawnie rozmawiać z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i udzielać im podstawowej pomocy psychologicznej.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił dość sprawnie rozmawiać z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i udzielać im podstawowej pomocy psychologicznej.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił w niewielkim, chociaż wystarczającym stopniu rozmawiać z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i udzielać im podstawowej pomocy psychologicznej.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił rozmawiać z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i udzielać im podstawowej pomocy psychologicznej.

Zakres tematów:

1.Przedmiot psychologii klinicznej

2. Czym jest zdrowie psychiczne?

3.Historia i źródła powstania psychologii klinicznej

4. Diagnoza psychologiczna

5. Zaburzenia okresu dojrzewania: depresja i samobójstwa, nerwice i zaburzenia odżywiania 6.

6. Zaburzenia psychiczne w dorosłości: zaburzenia osobowości, zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychotyczne, PTSD, uzależnienia.

7. Pomoc psychologiczna i psychoterapia

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 105
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 107
Małgorzata Starzomska-Romanowska 24/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.