Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja ekologiczna WNP-PE-EEKOL
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa/obowiązkowa:

- Cichy D., Idee przewodnie kształcenia dla zrównoważonego rozwoju, w: D. Cichy (red.), Podstawy kształcenia dla trwałego i zrównoważonego rozwoju, Polska Akademia Nauk. Komitet przy Prezydium PAN Człowiek i Środowisko, Warszawa 2000.

- Dołęga J. M., Czartoszewski J. W. (red.), Edukacja ekologiczna w rodzinie, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2000.

- Tuszyńska L., Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2006.

- Wolter E., Edukacja ekologiczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013.

- Wolter E., Historyczne aspekty edukacji ekologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006.

- Wolter E., Wychowanie ekologiczne w edukacji globalnej, w: Z. Babicki, M. Kuleta-Hulboj (red.), Teoretyczne i praktyczne konteksty edukacji globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, s. 125-147.

- Wyrostkiewicz M., Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologiczno-moralnej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007.

Literatura uzupełniająca:

- Ciążela H., Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności globalnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2006.

- Cichy D., Dylematy kształcenia dorosłych dla wdrażania zrównoważonego rozwoju, w: J. W. Czartoszewski, E. Grott (red. nauk.), Problemy XXI wieku uwarunkowania społeczno-pedagogiczne wychowania do zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007.

- Dębowski J., Ekologia osoby ludzkiej w chrześcijańskim nauczaniu społecznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.

- Dołęga J. M., Czartoszewski J. W. (red.), Ekologia rodziny ludzkiej, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2000.

- Gola B., Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2018.

- Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce, red. M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski, Warszawa 2016.

- Skowroński A. (red.), Rozmaitości ekofilozofii, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2006.

- Wolański N., Ekologia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa 2008 (Tom 1 i 2).

- Witkowski L., Humanistyka stosowana. Wirtuozeria, pasje, inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2018.

- Wolter E., Humanizm ekologiczny w koncepcji Henryka Skolimowskiego filozoficzną postawą wychowania proekologicznego, w: "JOURNAL OF MODERN SCIENCE" 2011, t. 2/9, s. 213-224.

- Wolter E., Edukacja ekologiczna społeczeństwa polskiego. Z badań nad czasopiśmiennictwem przyrodniczym w II Rzeczypospolitej (1918-1939), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięcie efektów kształcenia jest warunkiem uzyskania oceny pozytywnej:

- ocena 3.0 - student zadowalająco zna podstawowe tezy wykładu z edukacji ekologicznej. Ma pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania informacji o ochronie przyrody, a także ma pogłębioną świadomość znaczenia zdrowego stylu życia dla środowiska.

- ocena 3.5 - student wyjaśnia podstawy filozofii przyrody i ma pogłębioną wiedzę z zakresu humanistycznych aspektów wychowania ekologicznego. Ma pogłębione umiejętności dotyczące zdrowego stylu życia w harmonii z przyrodą.

- ocena 4.0 - student rozwiązuje problemy z zakresu pedagogiki ekologicznej. Ma pogłębione umiejętności w zakresie godnego traktowania zwierząt.

- ocena 4.5 - student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą różnorodnych aspektów edukacji ekologicznej. Posiada pogłębione umiejętności w zakresie kreowania warunków do życia w harmonii z przyrodą. Utożsamia się z zasadami etyki w tym zakresie.

- ocena 5.0 - student potrafi bardzo dobrze interpretować wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy o zdrowym stylu życia, odznacza się dojrzałością psychiczną w realizowaniu działań pedagogicznych, ekologicznych (również) na fundamencie wartości ekologicznych.

Ocena końcowa zależy od jakości odpowiedzi na pytania otwarte podczas kolokwium pisemnego (forma indywidualna jednolita): 60% - ocena 3.0; 70% - ocena 3.5; 80% - ocena 4.0; 90% - ocena 4.5; 100% - ocena 5.0.

Zakres tematów:

1. Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia studentów kierunków pedagogicznych. Podstawowe pojęcia, przedmiot badań.

2. Kulturowe uwarunkowania ochrony przyrody. Aksjologiczne podstawy edukacji ekologicznej.

3. Humanistyczne aspekty edukacji ekologicznej. Pedagogika ekologiczna.

4. Pedagogiczne implikacje ekologii człowieka. Środowisko jako kategoria ekologiczno-pedagogiczna.

5. Kryzys ekologiczny w środowisku życia. Świadomość ekologiczna.

6. Pedagogiczne aspekty kształtowania kultury ekologicznej w zakresie zrównoważonego rozwoju społeczno-przyrodniczego.

7. Humanizm ekologiczny. Rozwój integralny osoby ludzkiej (jako kategoria ekologii człowieka).

8. Proces wychowania homo oecologicus.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 108
Edyta Wolter 22/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.