Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, pierwsza pomoc przedmedyczna WNP-PE-ZDR
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz.

Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki.

Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska.

Nauczyciel jako pedagog i promotor zdrowia / pod red. Józefa Drabika i Małgorzaty Resiak ; [Akademia Wychowania Fizycznegi i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku].

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę dst (3) -Student w zakresie ograniczonym wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną . Charakteryzuje wybrane obszary działania i metody stosowane w promocji zdrowia. W ograniczonym zakresie omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Dobiera i wykorzystuje zaledwie kilka dostępnych narzędzi do oceny czynników biologicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowo-środowiskowych, warunkujących stan zdrowia jednostki i społeczeństwa.

na ocenę dst+ (3+) Student w zakresie niepełnym wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną . Charakteryzuje wybrane obszary działania i metody stosowane w promocji zdrowia. W niepełnym zakresie omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Dobiera i wykorzystuje zaledwie kilka dostępnych narzędzi do oceny czynników biologicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowo-środowiskowych, warunkujących stan zdrowia jednostki i społeczeństwa. Prezentuje postawę wrażliwości na zagadnienia związane z prozdrowotnym budowaniem potencjału człowieka.

na ocenę db (4) Student poprawnie wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną. Poprawnie omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Dobiera i wykorzystuje dostępne narzędzia do oceny czynników biologicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowo-środowiskowych, warunkujących stan zdrowia jednostki i społeczeństwa. Konstruuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w oparciu o właściwie dobrany model promocji zdrowia oraz metody i techniki edukacji zdrowotnej. Prezentuje postawą osobistą wzór zachowań promujących zdrowie.

na ocenę db+ (4+) Student wnikliwie wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną. Charakteryzuje obszary działania i dogłębnie omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Dobiera i wykorzystuje dostępne narzędzia do oceny czynników biologicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowo-środowiskowych, warunkujących stan zdrowia jednostki i społeczeństwa. Kreatywnie konstruuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w oparciu o właściwie dobrany model promocji zdrowia oraz metody i techniki edukacji zdrowotnej. Prezentuje postawą osobistą wzór zachowań promujących zdrowie.

na ocenę bdb (5) Student wnikliwie wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną. Charakteryzuje obszary działania i szczegółowo omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Dobiera i wykorzystuje dostępne narzędzia do oceny czynników biologicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowo-środowiskowych, dokonuje ich wnikliwej i krytycznej oceny. Kreatywnie konstruuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w oparciu o właściwie dobrany model promocji zdrowia oraz metody i techniki edukacji zdrowotnej. Prezentuje postawą osobistą wzór zachowań promujących zdrowie. Wykazuje otwartość dla współpracy z indywidualnymi osobami, rodzinami, grupami wsparcia i instytucjami pracującymi na rzecz zdrowia społeczeństwa.

Zakres tematów:

1. Zdrowie i choroba - ujęcie definicyjne

2. Edukacja zdrowotna - obszar i zadania

3. Promocja i prewencja w zakresie zdrowia - ujęcie definicyjne i funkcjonalne

4. Zagrożenia w obszarze zdrowia biopsychospołecznego dzieci i młodzieży

5. Podstawy pierwszej pomocy przedinterwencyjnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 1544
Izabela Gątarek 22/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.