Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do ekonomii WNHS-ZDK-WE
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

PODSTAWOWA

- Milewski E., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, PWN, 2005

- D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia / Makroekonomia, Warszawa 2014

- Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

UZUPEŁNIAJĄCA

- Czarny B., Co to jest ekonomia? i inne studia przypadku do nauczania ekonomii, Warszawa 2010

- Beksiak J., Ekonomia, Warszawa 2001

- Krugman P., Wells R., Mikroekonomia / Makroekonomia, Warszawa 2012

- Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t.1, Warszawa 2004

- Frank R.H., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańsk 2007

- Owsiak S., Finanse, Warszawa 2015

Zakres tematów:

Zagadnienia wstępne

1. Podstawowe pojęcia

- rzadkość zasobów a potrzeby ludzkie

- klasyfikacja dóbr i czynników produkcji

- procesy gospodarcze

- podmioty gospodarcze i przepływy pieniądza

- rachunek ekonomiczny

2. Ekonomia jako nauka

- cele i zadania ekonomii

- ekonomia pozytywna i normatywna

- mikroekonomia i makroekonomia

- metodologia ekonomii

- modele ekonomiczne

- krzywa transformacji (koszt alternatywny)

Wprowadzenie do mikroekonomii

1. Model rynku

- pojęcie, rodzaje i sposób funkcjonowania rynków

- zalety i niedoskonałości rynku

- prawo popytu (nietypowe krzywe popytu, przesunięcia krzywej popytu)

- prawo podaży (przesunięcia krzywej podaży)

- równowaga rynkowa i jej zmiany

- cena minimalna i maksymalna

- elastyczności popytu i podaży

2. Producent. Struktury rynkowe

- zysk - cel działalności przedsiębiorstw

- utargi i koszty

- zasada maksymalizacji zysku

- struktury rynkowe (konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol)

Wprowadzenie do makroekonomii

1. Rola pieniądza w gospodarce

- definicja i funkcje pieniądza

- korzyści z istnienia pieniądza

- ewolucja systemu pieniężnego

2. Kurs walutowy i polityka kursowa

- waluty i ich rodzaje

- główne waluty wymienialne i waluty europejskie

- specyfika rynku walutowego

- systemy walutowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Łukasz Kaczmarczyk 13/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)