Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PSF: Ewolucjonizm i kreacjonizm. Wprowadzenie do współczesnych debat WF-FI-21-PSFP-W21
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Zarys historii konfliktu ewolucjonizmu z religią

3. Zarys historii konfliktu ewolucjonizmu z religią c.d.

4. Czym jest kreacjonizm? (lektura 1)

5. Debata oksfordzka 1

6. Zegarmistrz Paley'a a problem esencjalizmu

7. Argument z nieredukowalnej złożoności (lektura 2)

8. Debata oksfordzka 2

9. Teleologia i teleonomia

10. Wielki łańcuch bytu i "brakujące ogniwa" (lektura 3)

11. Debata oksfordzka 3

12. Kontrowersje związane z małpim pochodzeniem człowieka

13. Nowy Ateizm i miejsce religii w procesie ewolucji (lektura 4)

14. Debata oksfordzka 4

15. Zajecia Podsumowujące

Metody dydaktyczne:

- studium przypadku (przedstawienie szczegółowe wybranych zagadnień stanowiących materiał ilustracyjny dla zasadniczej problematyki zajęć)

- indywidualna lektura tekstu (indywidualne zapoznanie się z treścią literatury przewidzianej do dyskusji na ćwiczeniach)

- dyskusja z uczestnikami zajęć - formułowanie pytań i problemów wymagających wyjaśnienia ze strony uczestników zajęć

- debata oksfordzka

- własne prezentacje studentów i ich wspólne omawianie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Michał Wagner 4/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)