Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język reklamy WH-KUZ-M-II-I-JezRek
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywnego udziału w zajęciach (analiza materiału językowego i kreatywność), ocena ciągła, ocena jakości (merytorycznej i językowej) przygotowanej pracy zaliczeniowej.

Zakres tematów:

1. Język jako element składowy przekazów reklamowych.

2. Funkcje języka wykorzystywane w przekazach reklamowych.

3. Reakcje odbiorców (użytkokwników języka) na przekazy reklamowe (w

aspekcie językowym).

4. Elementy języka szczególnie istotne w tworzeniu reklam: przymiotniki, mechanizm ich stopniowania i wartość superlatywów, zdrobnienia i spieszczenia, leksyka nacechowana emocjonalnie, słownictwo specjalistyczne, odmiany środowiskowe języka.

5. Potencjał językowy polszczyzny jako materiał do tworzenia reklam, m.in. zasób frazeologiczny, idiomatyka, cytaty, elementy intertekstualne.

6. Stereotypy językowe i kulturowe w reklamie.

7. Norma językowa oraz jej łamanie, tabu i inne zjawiska kulturowe w języku reklamy.

Metody dydaktyczne:

Grupowa i samodzielna analiza materiału językowego, dyskusja, burza mózgów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:00, sala 210
Agnieszka Karolczuk 10/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)