Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poprawność językowa w praktyce WH-KUZ-M-I-3-PopJePr
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach, ocena wypowiedzi ustnych, ocena ciągła, ocena wartości merytorycznej i jakości języka pracy zaliczeniowej (feleitonu o tematyce językowej albo analizy i opisu normatywnego dwóch wybranych innowacji językowych).

Zakres tematów:

. Współczesne zjawiska językowe i ich ocena.

2. Problemy poprawnościowe obserwowane przez studentów.

3. Współczesne poradnictwo językowe (metody, rodzaje werdyktów, sposób argumentacji i ilustrowania wywodu).

4. Język młodych Polaków (slang, język środowiskowy młodzieży szkolnej i studentów).

5. Odmiany terytorialne polszczyzny, regionalizmy, język familijny.

6. Odmiany środowiskowe języka, socjolekty, leksyka specjalistyczna.

7. Język w mediach, język osób publicznych.

8. Nazwiska i nazwy własne w zachowaniach językowych współczesnych Polaków.

9. Feminatywy.

10. Funkcjonowanie polszczyzny w internecie.

Metody dydaktyczne:

Analiza materiału językowego - zespołowa i samodzielna, dyskusja, formułowanie hipotez, wnioskowanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 406
Agnieszka Karolczuk 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)