Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dialogu i polilogu kultur WH-KUZ-II-1-PodDiPol
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amc4WqgBhyLGmauwg1otKg5hkLROH1McwyOhPNgtY71s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef70e854-5eed-44a2-b4ea-f7eecda9d5de&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3


Literatura:

Chiny i Azja Wschodnia. Dziedzictwo w obliczu przemian. Profesro Krzysztof Gawlikowski in memoriam, red. nauk M. Tomczak i in., WArszawa 2021.

Oksana Zabużko, Piołun, WArszawa 2022.

prace wykładowczyni do tomu Badania myśli pozaeuropejskiej w Polsce.

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja 40%

udział w zajęciach 30%

kolokwium 30%

Zakres tematów:

Podejście do kultur tzw. obcych

Dialog-polilog w encyklice Fratelli tutti

Komunikacja estetyczna między kulturami

Myślenie innych

myśl chińska

postaci międzykulturowe i ich wkład w kształtowanie relacji.

Metody dydaktyczne:

prezentacje

dyskusje

analiza i itnerpretacja tekstów kultury

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 210
Anna Czajka-Cunico 12/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)