Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego: słuchanie i konwersacja WH-F-FW-I-3-SluchKon
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Wybrane fragmenty książki: T. M. Marin, La Prova Orale 2, Edilingua, Roma, 2005

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

Prowadzący uczy umiejętności prowadzenia dyskusji oraz doskonali kompetencje Studenta w zakresie słuchania poprzez prezentację materiałów audio oraz audiowizualnych, omawianie wyszczególnionych zagadnień tematycznych z wykorzystaniem metod ćwiczeniowo-praktycznych

UMIEJĘTNOŚCI:

Umiejętności studentów podnoszone są za pomocą ćwiczeń, często przeprowadzonych w parach lub niewielkich grupach. Metoda ćwiczeniowa sprzyja rozwojowi zainteresowań poznawczych.

KOMPETENCJE

Student wzmacnia swoje kompetencje w zakresie słuchania tekstu w języku włoskim oraz umiejętności komunikacyjne poprzez liczne ćwiczenia i zadania praktyczne, które pozwalają na zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej.

Ocenie ciągłej podlega aktywność Studenta podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz umiejętność wypowiedzi.

Na ocenę dostateczną (3) Student ma uporządkowaną w stopniu podstawowym wiedzę na temat struktur gramatycznych języka włoskiego, tak w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym, zna kryteria zastosowania omawianych struktur w praktyce językowej (F1_W06).

Na ocenę dobrą (4) Student ma uporządkowaną w stopniu dobrym wiedzę na temat struktur gramatycznych języka włoskiego, tak w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym, zna kryteria zastosowania omawianych struktur w praktyce językowej (F1_W06).

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student ma w pełni uporządkowaną wiedzę na temat struktur gramatycznych języka włoskiego, tak w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym, zna kryteria zastosowania omawianych struktur w praktyce językowej (F1_W06).

Zakres tematów:

1-3 Animali

4. Salute

5-6. La terza età

7.Giustizia

8. Uomo e ambiente

9. Matrimonio e famiglia

10.Religione e culto

11. Giochi e scommesse

12.Vita stressante

13-14 Terzo Mondo

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 407
Onofrio Bellifemine 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)