Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i techniki studiowania UKSW-KTSt
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Buzan T., Mapy twoich myśli, Wyd. Ravi 1998;

- Cottrel S., Podręcznik umiejętności studiowania, Wyd. Zysk i S-ka 2007;

- Dolińska A., Grabowska M., Nahajowska N., Za darmo nie robię - wolontariat drogą do sukcesu, Wyd. Triada 2016, s.45-58;

- Agrotec Polska, Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy, 2014, s. 65-84;

- Regulamin Studiów UKSW, zał do Uchwały nr 60/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r.;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

- Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora UKSW z dnia 27 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyznawanych z Funduszu Stypendialnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Wykonywanie prac zadanych w trakcie zajęć.

5 prac - 5

4 prace - 4

3 prace - 3

2 lub mniej - niezaliczone.

Zakres tematów:

1. Nauka zdalna. Wprowadzenie do korzystania z platform edukacyjnych Moodle i MS Teams. Zasady pracy i kontaktu przy nauczaniu zdalnym. Netykieta.

2. Specyfika procesu kształcenia na uczelni wyższej. Edukacja szkolna a kształcenie akademickie; bycie nauczanym a studiującym. Oczekiwania studentów wobec uczelni oraz uczelni wobec studentów. Struktura uniwersytetu. Kultura relacji: nauczyciel akademicki – student, student – pracownik administracji uczelni.

3. Akty prawne i dokumenty ważne w procesie kształcenia: regulamin studiów, organizacja roku akademickiego. Prawa i obowiązki studenta.

4. Samorządność i autonomia na studiach. Aktywność studentów w samorządzie, kołach naukowych. Jednostki wspierające rozwój – BK, Uczestnictwo studentów w życiu kulturalnym i społecznym. Programy wymiany akademickiej.

5. Techniki efektywnego uczenia się. Mnemotechniki, linearne i nielinearne notowanie, mapy myśli.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, gry dydaktyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 10:15, (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Karpiuk, Jacek Kołota, Anna Górka 169/150 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:30 - 12:45, (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Karpiuk, Jacek Kołota, Anna Górka 157/150 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:00 - 15:15, (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Karpiuk, Jacek Kołota, Anna Górka 68/150 szczegóły
4 każdy wtorek, 8:00 - 10:15, (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Karpiuk, Jacek Kołota, Anna Górka 163/150 szczegóły
5 każdy wtorek, 10:30 - 12:45, (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Karpiuk, Jacek Kołota, Anna Górka 151/150 szczegóły
6 każdy wtorek, 13:00 - 15:15, (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Karpiuk, Jacek Kołota, Anna Górka 152/150 szczegóły
7 każda środa, 13:00 - 15:15, (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Karpiuk, Jacek Kołota, Anna Górka 119/150 szczegóły
8 każda środa, 15:30 - 17:45, (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Karpiuk, Jacek Kołota, Anna Górka 111/150 szczegóły
9 każda środa, 18:00 - 20:15, (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Karpiuk, Jacek Kołota, Anna Górka 158/150 szczegóły
10 każdy czwartek, 8:00 - 10:15, (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Karpiuk, Jacek Kołota, Anna Górka 140/150 szczegóły
11 każdy czwartek, 10:30 - 12:45, (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Karpiuk, Jacek Kołota, Anna Górka 139/150 szczegóły
12 każdy czwartek, 13:00 - 15:15, (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Karpiuk, Jacek Kołota, Anna Górka 79/150 szczegóły
13 każdy piątek, 13:00 - 15:15, (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Karpiuk, Jacek Kołota, Anna Górka 52/150 szczegóły
14 każdy piątek, 15:30 - 17:45, (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Karpiuk, Jacek Kołota, Anna Górka 89/150 szczegóły
15 każdy piątek, 18:00 - 20:15, (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Karpiuk, Jacek Kołota, Anna Górka 49/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)