Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pakietu statystycznego R WF-PS-N-WPSR
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Revelle, W. (2021). An introduction to the psych packege: Part I: data entry and data description. Department of Psychology, Northwerstern University, Evanston, IL, USA.

Revelle, W. (2021). An introduction to the psych packege: Part II: Scale construction and psychometrics. Department of Psychology, Northwerstern University, Evanston, IL, USA.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie zna podstaw składni języka R

- na ocenę 3 (dst.): student zna podstawy składni języka R

- na ocenę 4 (db.): student zna podstawy składni języka R i podstawowe komendy

- na ocenę 5 (bdb.): student zna podstawy składni języka R oraz podstawowe komendy; rozumie, z czego mogą wynikać błędy we wprowadzanych komendach

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi posługiwać się programami R i R-Studio

na ocenę 3 (dst.): student potrafi posługiwać się programami R i R-Studio, ale nie potrafi samodzielnie rozwiązywać napotkanych problemów

- na ocenę 4 (db.): student potrafi posługiwać się programami R i R-Studio, potrafi samodzielnie znaleźć rozwiązanie napotkanych problemów

- na ocenę 5 (bdb.): student sprawnie posługuje się programami R i R-Studio, potrafi samodzielnie znaleźć rozwiązanie napotkanych problemów i nauczyć się posługiwania nową funkcją, dzięki umiejętnemu korzystaniu ze źródeł wiedzy dostępnych w ramach projektu R

Kompetencje:

Oceniany jest poziom świadomości statystycznej, w tym konsekwencji płynących z wyjściowych ustawień danej funkcji, a w związku z tym konieczności sprawdzania ustawień wyjściowych i dostosowywania ich do konkretnego przypadku.

Zakres tematów:

1. Język R i R-Studio.

2. Podstawowe komendy w R.

3. Paczki w R, korzystanie z CRAN i vignettes.

4. Operacje na macierzach danych.

5. Przykłady podstawowych analiz w R.

6. Przykłady zaawansowanych analiz w R.

7. Wykresy w R.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 1451
Ewa Skimina 3/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)