Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia antropologiczna WF-PS-N-PA
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a650a98a4352248f9b9f01de62a946157%40thread.tacv2/conversations?groupId=1734b5aa-4fd0-42e9-8127-e4f6b436cc8b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Bruner, J. (2010). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Buchowski, M. (red.) (1993). Amerykańska antropologia kognitywna. Warszawa: Instytut Kultury.

Burszta, W. (1998). Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Zysk i S-ka.

Geertz, C. (2006). Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne. Kraków: Universitas.

Kępiński, A. (2012). Rytm życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Le-Vine, R.A. (ed.) (2010). Psychological Anthropology. Chichester: Blackwell Publishing.

MacDonald, P. S. (2019). Psyche. Dzieje pojęcia. Warszawa: Biblioteka Kwartalnika Kronos.

Pankalla, A., Dudek, Z.W. (2005/2008). Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe. Warszawa: Eneteia.

Pankalla, A., Kilian, A. (2007). Psychescapes. Tożsamość naszych czasów. Poznań: PWP.

Pankalla, A., Klaus, Z. (2010). Mitoterapia. Poznań: Poznańskie Wydawnictwo Psycho-Kulturowe, Black Unicorn, Wydawnictwo Psychologii Mitu.

Pankalla, A. (2011). Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pankalla, A. (2014). Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii historyczno-kultuowej. Katowice: Wydawnictwo Altermed.

Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków: Universitas.

Płonka-Syroka, B. (red.) (2005). Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny. Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr.

Tischner, J. (2011). Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak.

Wojtyła, K. (2011). Osoba i czyn. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna i rozumie czym zajmuje się psychologia antropologiczna

- zna i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań cżłowieka z perspektywy psychologii antropologicznej

- zna i rozumie metody interpreacji zmienności zachowań jednostkowych

Metody i kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Presentacja powerpoint.

Egzamin pisemny - pytania otwarte problemowe.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia: psychologia a antropologia i psychologia. antropologiczna; antropologia psychologiczna a psychologia antropologiczna.

2. Proweniencja i historia psychologii antropologicznej; dyscypliny pokrewne.

3. Psychologia Anthropologica Otto Casmanna.

4. Amerykańska antropologia psychologiczna, psychoanalityczna i kognitywna – proweniencja i historia paradygmatów, przedmiot, założenia, metody.

5. Psychologia kulturowa jako tzw. druga psychologia (M. Cole, R. Shweder, C. Ratner, J. Bruner).

6. Psyche i osobowość a kultura (E. Sapir, R. Benedict, M. Mead, R. Linton, C. Kluckhohn): self, emocje kulturowe, moralność, wychowanie.

7. Antropologie psychologiczne/obrazy człowieka w klasycznych i alternatywnych koncepcjach psychologicznych.

8. Wybrane antropologie psychologizujące: m.in. Krakowska Szkoła Antropologii (K. Wojtyła, J. Tischner, A. Kępiński, R. Ingarden).

9. Idea duszy jako core idea psychologii realnej (F. von Baader, W. Dilthey) – projekt autorski.

10. Relacja mit-fantazmat jako idea rdzeniowa psychologii antropologicznej.

11. Psychologia historyczno-kulturowa i indygeniczna.

12. Re-wizje psychologii/filozofii człowieka w koncepcjach Jamesa Hillmana i Ernesta Boescha.

13. Metody antropoanalizy (m.in. Analiza Konotacyjna, psychologia imaginalna, analiza egzystencjalna, analiza psychokulturowa/mitoanaliza).

14. Wybrane aplikacje psychologii antropologicznej:

a. Kulturoterapia.

b. Psychologia Słowian.

c. Psychologia kultury współczesnej.

d. Komunikacja transkulturowa.

e. Transreligijność.

f. Mit miłości.

g. Fantazmat polskości.

15. Analiza psychokulturowa autorskiego materiału badawczego/filmów dokumentalnych (m.in. Meksyk, Gwatemala, Indonezja, Chiny, Korea Północna, Syberia/Buriacja, Amazonia Ekwadorska, Japonia, Tajlandia, kraje Afryki).

Metody dydaktyczne:

E-learning

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a650a98a4352248f9b9f01de62a946157%40thread.tacv2/conversations?groupId=1734b5aa-4fd0-42e9-8127-e4f6b436cc8b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Wykład interaktywny, PowerPoint, prezentacje studentów, ćwieczenia, analiza literatury przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 1454
Andrzej Pankalla 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)