Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język reklamy WH-KU-M-II-1-JReklam
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zajęć obejmuje:

- przygotowanie krótkiej analizy językowej wybranego przekazu reklamowego albo własnej propozycji tekstu reklamowego wraz z uzasadnieniem wyboru środków i mechanizmów językowych;

- obecności na zajęciach (możliwe dwie nieobecności);

- aktywny udział w zajęciach.

Zakres tematów:

Opis języka reklamy.

Słownictwo w reklamie.

Waloryzacja za pomocą środków językowych.

Przymiotniki jako budulec językowy tekstu reklamowego.

Stopniowanie przymiotników i przysłówków- potencjał semantyczny.

Hiperbolizacja językowa.

Elastyczność fleksyjna polszczyzny - zasoby dla przekazu reklamowego.

Cechy morfologiczne języka jako żródło dla przekazu reklamowego.

Frazeologia i idiomatyka - potencjał językowy.

Aluzje językowe i intertekstualność.

Kreatywność językowa - jej źródła w strukturze i leksyce polszczyzny.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów reklamowych w grupie pod kierunkiem prowadzącego, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 417
Agnieszka Karolczuk 29/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)