Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru włoskiego WH-F-FW-M-I-2-HTWlos
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Historia Teatru i dramatu włoskiego od XIII do XVIII wieku, Kraków2008

Il teatro italiano. Dalle origini al Quattrocento, a c. di E. Pacioli, vol. I e II, Torino1975

A. Nicoll, Dzieje teatru, Warszawa 1977 s. 80-100

Dramaturgia włoska XVI wieku, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2017

Guarini, Il pastor fido, opr. M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa, NN

M. Surma-Gawłowska, Komedia dell'arte, Kraków 2005

La commedia dell'arte e la societa barocca, 2 tomy, Roma 1970, 1994

G. Nicastro, Metastasio e il teatro del primo Settecento, Roma 1973

C. Goldoni, Arlecchino servitore di due padroni, chronologia C. Pedretti, Milano 1979

C. Goldoni, Le Opere. Edizione nazionale Il servitore di due padroni, red. V. Gallo, Venezia 2011

G. Strehler, Goldoni e il teatro, w: idem, Intorno a Goldoni. Spettacoli e scritti, red. F. Foradini, Milano 2004

K. Żaboklicki, Carlo Goldoni, Warszawa 1984

J. Dygul, Metateatralność w dramaturgii Carla Goldoniego, Warszawa 2012

Realtà illusoria e illusione vera: le fiabe teatrali di Carlo Gozzi, a cura di S. Winter, Firenze 2009

A. Tylusińska, Aspekt narodowo-patriotyczny włoskich tragedii romantycznych, Białystok 2005

J. Miszalska, Od Dantego do Fo: włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Kraków 2007

C. Bronowski, Il teatro italiano 1918-1949, Toruń 2004

C. Bronowski, Historia dramaturgii włoskiej XX wieku, Wrocław 2008

M. Gurgul, Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XXI wieku, Tom 1-2, Kraków 2008.

Historia teatru, pod red. J.R. Brown, dowolne wydanie.

E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora, Kwiecień 2005.

G. Isgrò, D’Annunzio et la mise en scène, Palermo, Palumbo 1993.

T. Kireńczuk, Od sztuki w działaniu do działania w sztuce, Kraków 2008.

G. Strehler, O teatr dla ludzi, Warszawa 1982.

F. Angelini, Il teatro del Novecento da Pirandello a Fo, Bari 1976.

G. Giudice, Pirandello, Torino 1963.

E. Bal, Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje, Kraków 2007.

Goldoni

K. Żaboklicki, Carlo Goldoni

La realta... il teatro fiabesco di C. Gozzi

A. Tylusińska, Aspekt narodowo-patriotyczny włoskich tragedii romantycznych

Bronowski x2

Miszalska, przekłady dramaturgii

A. Nicoll, Dzieje teatru, s. 80-100, nn

M. Gurgul, Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XXI wieku, Tom 1-2, Kraków 2008.

Historia teatru, pod red. J.R. Brown, dowolne wydanie.

E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora, Kwiecień 2005.

G. Isgrò, D’Annunzio e la mise en scène, Palermo, Palumbo 1993.

T. Kireńczuk, Od sztuki w działaniu do działania w sztuce, Kraków 2008.

G. Strehler, O teatr dla ludzi, Warszawa 1982.

F. Angelini, Il teatro del Novocento da Pirandello a Fo, Bari 1976.

G. Giudice, Pirandello, Torino 1963.

E. Bal, Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

FW1_W03,zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego,

teatralnego, filmowego, muzycznego

FW1_W06,zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a

innymi dyscyplinami naukowymi (historią, biblistyką, archeologią,

antropologią, etnologią, historią filozofii i nauki, historią sztuki)

FW1_K03rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych

związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy

indywidualnej, jak i zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, esej końcowy.

Na ocenę dostateczną student w stopniu dostatecznym zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego i teatralnego (FW1_W03), w stopniu dostatecznym zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a innymi dyscyplinami naukowymi (historią, biblistyką, archeologią antropologią, etnologią, historią filozofii i nauki, historią sztuki) (FW1_W06); w stopniu umiarkowanym jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03).

Na ocenę dobrą student dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego i teatralnego (FW1_W03), dobrze zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a innymi dyscyplinami naukowymi (historią, biblistyką, archeologią antropologią, etnologią, historią filozofii i nauki, historią sztuki) (FW1_W06); jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03).

Na ocenę bardzo dobrą student znakomicie zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego i teatralnego (FW1_W03), bardzo dobrze zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a innymi dyscyplinami naukowymi (historią, biblistyką, archeologią antropologią, etnologią, historią filozofii i nauki, historią sztuki) (FW1_W06); jest w pełni gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03).

Zakres tematów:

1. Proto-teatr średniowieczny

2. Teatr humanistyczny – dworski – koncepcje Palladia

3. Dramaturdzy ‘po godzinach’ (Niccoló Macchiavelli, Giordano Bruno, Lodovico Dolce)

4. Commedia dell’arte, x2

5. Dramat pasterski, ‘teatro lirico’ (?)

6. Odnowa teatru popularnego: Carlo Goldoni, Carlo Gozzi x2

7. Przełom romantyczny: Alfieri, Manzoni…

8. Gabriele D’Annunzio i teatr modernistyczny

9. Filippo Tommaso Marinetti i teatr awangardowy

10. Luigi Pirandello nowoczesna relacja dramatu i teatru

11.Pier Paolo Passolini i teatr polityczny

12. Giorgio Strehler i teatr reżyserów

13.Eugenio Barba i teatr antropologiczny

14.Dario Fo – performer i dramatopisarz

Metody dydaktyczne:

Systematyczny udział w zajęciach, aktywność w dyskusji, lektura polecanych materiałów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 405
Joanna Pietrzak-Thebault, Paweł Stangret 27/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)