Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi WP-CWC-N-1-Zzl
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręczniki zalecane:

A.Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa

T.Listwan (red.): Zarządzanie kadrami, Wyd. BECK

Literatura uzupełniająca:

A.Pocztowski (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003

R.W.Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

W17 ma wiedzę z obszaru zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi

U11 potrafi posługiwać się i zastosować właściwe narzędzia do konkretnych czynności i procesów. Umiejętność dobory narzędzi w tym informatycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w zajęciach, przygotowanie poprawnych i kompletnych prac oraz zaprezentowanie prac:

- opis stanowiska

- CV

- list motywacyjny

- ocena pracownicza

Zakres tematów:

1. Geneza zarządzania zasobami ludzkimi i pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi

2. Planowanie zasobów ludzkich

a) przygotowanie opisu stanowiska

3. Rekrutowanie i dobór pracowników

a) przygotowanie CV

b) przygotowanie listu motywacyjnego

4. Rozmowa kwalifikacyjna

a) symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem opisu stanowiska, CV i listu motywacyjnego

5. Ocena pracownicza

a) ocena 360

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach,

odgrywanie ról,

burza mózgów

wystąpienia publiczne, prezentowanie opracowań przed grupą

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 18:30, sala 1764
Beata Zbarachewicz 16/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)