Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia dla dziennikarzy WT-DKS-P-E
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Zadanie niniejsze realizowane jest w formie projektu grupowego. W celu jego realizacji studenci zobowiązani są dobrać się w grupy 3,4-osobowe, a następnie pracować zgodnie z instrukcjami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi do komunikacji elektronicznej lub na bezpośrednich spotkaniach. To od Państwa zależy sposób, w jaki podzielicie się pracą i odpowiedzialnością i jak będziecie się motywować i egzekwować wykonanie poszczególnych części pracy analitycznej.

Wybieramy z GUS jedną dziedzinę/dział którym chcecie się zajmować - każda grupa inny np ceny, finanse przedsiębiorstw, rolnictwo, turystyka itd - dziedziny będą pokazane na zajęciach, będzie pokazane także jak pobierać dane i je analizować. (macie przeanalizować z każdego działu tyle obszarów ilu jest członków w zespole - każdy po jednym). Wybieracie najciekawsze wg was dane, w różnych kategoriach podziału np. województwa, wiek itp.

Wybieracie z Eurostatu jeden obszar i nim się zajmuje cała grupa.

Ze statystyk polskich do każdego wybieracie trzy lata (2015,2018,2020 a jeśli nie ma to 2019).

Ze statystyk eurostatu też wybieracie trzy lata (2015, 2018, 2020 a jeśli nie ma to 2019). - do konsultacji z wykładowcą.

Na ocenę dostateczną należy poddać analizie trzy ostatnie lata, kończąc na pełnym roku i wybierając tylko dane Z GUS bez danych Z Eurostatu

Na ocenę dobrą lub bardzo dobrą należy poddać analizie pięć ostatnich lat z uwzględnieniem wszędzie gdzie to możliwe danych za zakończony, miesiąc, kwartał, półrocze. Należy także przeanalizować dane Z GUS oraz Eurostat

Szczegóły projektu wraz z konkretnymi wytycznymi umieszczone na platformie moodla.

W ramach zajęć będą się także odbywały akademickie eksperckie dyskusje studenckie na określony temat, zgodny z zebranymi danymi do projektu.

Zakres tematów:

Najwięcej czasu zostanie poświęcone poszukiwaniu i analizie danych ekonomicznych oraz ich właściwej interpretacji.

1. Czym jest ekonomia, ekonomiści i ich wiedza, ekonomia pozytywna, normatywna, język teorii ekonomicznej i możliwości modyfikowania danych

2. Narzędzia ekonomisty (źródła danych i sposoby ich poszukiwania, pokazanie baz danych i sposobu pracy na nich, dane statystyczne i metody ich opracowywania, poszukiwanie danych statystycznych, średnie, wartości, indeksy i wskaźniki - praktyczne wykorzystanie danych i sposoby na ich poszukiwanie

3. Wartość a czas (stopa procentowa, wartość przyszła, zaktualizowana, punkt procentowy a procent, indeksy, zmienne nominale, realne, modele ekonomiczne, rodzaje wykresów do interpretacji danych ekonomicznych.

4. Typy gospodarek, problemy ekonomiczne, czynniki, zjawiska realne, regulacyjne, nakłady, koszty, rodzaje dóbr, uczestnicy życia gospodarczego

5. Gospodarstwo domowe (socjologiczne i ekonomiczne ujęcie, funkcje gospodarstwa domowego, źródła dochodów i konstrukcja budżetu, plan finansowy i jego etapy)

6. Rynek (podział, rodzaje, transakcje, popyt, podaż, przesuwanie się krzywych, czynniki popytu i podaży, paradoksy,

7. Konsument, Ograniczenie budżetowe, Teoria wyboru konsumenta, Preferencje, użyteczność, prawo malejącej użyteczności, Wybór

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 116
Magdalena Hryniewicka 27/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 116
Magdalena Hryniewicka 27/ szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 116
Magdalena Hryniewicka 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.