Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transaltorium łacińskie WH-FK-II-1-TrasLacin
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: 12 XI 2021 Zajęcia na MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aelI2MUnXfQczqb1vkK0h9Camo1yvzxR_mogAMrJyNVA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9068421b-931c-4850-8e70-288a66c8b939&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Apulejusz z Madaury, De deo Socratis

Apulejusz: De Platone et eius dogmate;

Apulejusz: De mundo w:

Apulei Platonici Madaurensis Opera quae supersunt / Vol. III, De philosophia libri, ed. C. Moreschini, Stutgardiae, Lipsiae: Teubner, 1991 lub:

Apuleii Platonici Madaureunsis Opera quae supersunt, III De philosophia libri, rec. P. Thomas, Stutgardiae B.G. Teubneri MCMLXX.

Augustyn: De vita beata: Corpus Christianorum, Series Latina, XXIX Aurelii Augustini Opera, Pars II, 2, De beata vita, Tunrholti Typographi Brepols Editores Pontificii MCMLXX lub inne wydania.

Augustyn: De magistro: Corpus Christianorum, Series Latina, XXIX Aurelii Augustini Opera, Pars II, 2, De beata vita, Tunrholti Typographi Brepols Editores Pontificii MCMLXX lub inne wydania.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się związane są głównie z umiejętnością czytania ze zrozumieniem filozoficznego tekstu łacińskiego i przekładu na język polski filozoficznej treści. Wchodzi w to również umiejętność czytania uwag (w tym lekcji) podanych przez edytora tekstu w przypisach, i wykorzystanie ich przy tłumaczeniu tekstu

Metody i kryteria oceniania:

Praca studentów, przygotowanie do zajęć będzie oceniana w trakcie zajęć, podczas ich wystąpień, podczas których będą prezentować przygotowane teksty.

Na ocenę końcową składa się aktywność uczestników w trakcie zajęć w semestrze., przygotowanie do zajęć, i regularne uczestniczenie w zajęciach (zgodnie z regulaminem studiów). Dodatkowo premiowane jest przygotowanie dodatkowego materiału, w postaci np. prezentacji czy wystąpień. Ocenę dostateczną zapewnia zwykłe, regularne przygotowywanie się do zajęć, uczestniczenie w zajęciach, umiejętnością czytania tekstu wraz z dodanym doń komentarzem edytorskim w przypisach. Na ocenę dobrą trzeba wykazać się ponadto większą aktywnością, a zwłaszcza zainteresowaniem tekstem i jego filozoficznym przekazem. Na ocenę bardzo dobrą wypada wykazać się dodatkowo umiejętnością analizy filozoficznej tekstu w kontekście filozofii i duchowości autora (prowadzący w tym może pomóc). Na ocenę dobra i bardzo dobra można zapracować też poprzez przygotowanie i zaprezentowanie w trakcie zajęć przez siebie wybranego tekstu (uprzednio uzgodnionego z prowadzącym).

Zakres tematów:

Czytanie ze zrozumieniem i omawianie wybranych i uprzednio przygotowanych w ramach pracy domowej wybranych, filozoficznych tekstów łacińskich i przekład na język polski: Apullejusza z Madaury i Augustyna z Hippony.

Apulejusz: De deo Socratis; De Platone et eius dogmate, De mundo;

Augustyn: De beata vita.

Istotnym elementem ćwiczeń jest wydobycie z czytanych i przekładanych tekstów treści filozoficznej. Pomocą w rozumieniu filozoficznego przekazu może służyć literatura dodatkowa (wstęp, komentarz tłumacza) oraz wykład filozofii, którą prezentuje autor tekstu.

Metody dydaktyczne:

Głównym elementem ćwiczeń jest praca z tekstem. Teksty będą zapowiadane i w miarę możliwości podawane przez prowadzącego w formie elektronicznej. W miarę możliwości studenci powinni korzystać z wymienionych w literaturze przedmiotu edycji tekstów. Prowadzący, w swoich miarę możliwości, udostępni edycje, którymi dysponuje. Studenci przygotowują teksty w ramach pracy domowej, na zajęciach przedstawiają swoje wersje przekładów czytanych tekstów, przedstawiają ich treść i zawarte w nich idee filozoficzne. Przed bezpośrednią pracą nad tekstem, prowadzący zapozna studentów z sylwetką autora i przedstawi zarys jego filozofii i jej duchowość, co w przypadku takich autorów jak Apulejusz i Augustyn, jest bardzo ważne. Studenci mogą w tym przygotowaniu lektury uczestniczyć aktywnie, mogą np. przygotować prezentację na temat danego autora. Przygotowanie studentów do zajęć i efekty ich pracy weryfikują ich wypowiedzi w trakcie zajęć. Każdy z uczestniczących w zajęciach student czyta, przekłada i wyjaśnia wszystkie partie zadanego tekstu. W trakcie zajęć można korzystać ze słowników. W trakcie przekładu i czytania tekstu ze zrozumieniem, wykorzystuje się komentarze edytorskie. Korzysta się też ze słowników.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 406
Kazimierz Pawłowski 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)