Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego WH-FK-II-1-AnDzLiter
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

"YMNOI OMHRIKOI czyli hymny homeryckie”, tekst, przekład, wstęp i oprac. Włodzimierz Appel, Toruń 2001.

Efekty uczenia się:

FK2_W02 Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu

literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych.

Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w

stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla

kilku dyscyplin naukowych.

FK2_U03 Potrafi opracować wyniki własnych badań w zakresie

literaturoznawstwa oraz zaproponować oryginalne rozwiązania

złożonych i nietypowych problemów badawczych.

FK2_K06 Jest gotów do wykorzystania swej wiedzy o literaturze oraz języku i

jego ewolucji w pracy zawodowej oraz działalności społecznej.

Zakres tematów:

Demeter i Kore - mit i kult

Eleusis - kult misteryjny

Intertekstualność poezji greckiej

Metafora misteriów w starożytności

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna. Tutoring.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 508
Filip Doroszewski 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)