Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Catechumenate in Antiquity WT-DTE-TCA
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://kopicco
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: 2021/22_Z|WT-DTE-TCA|WYK
Literatura:

A. Literatura podstawowa:

M. Dujarier, Krótka historia katechumenatu, Poznań 1990.

B. Literatura uzupełniająca:

M. Pignot, The Catechumenate in Late Antique Africa (4th–6th Centuries). Augustine of Hippo, His Contemporaries and Early Reception, Leiden 2016.

S. Kalleres, Cultivating true sight at the center of the world: Cyril of Jerusalem and the Lenten catechumenate, “Church History” 74/3 (2005), p. 431-445.

T. M. Finn, It happened one Saturday night: ritual and conversion in Augustine’s North Africa, “Journal of the American Academy of Religion” 58/4 (1990), p. 589-616.

Efekty uczenia się:

TMA_W07

TMA_U01

TMA_K05

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 określany jako „ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą podstawowych katechumenatu w starożytności”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma uporządkowanej i pogłębionej wiedzy dotyczącej podstawowych katechumenatu w starożytności

Dst (3): ma po części uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstawowych katechumenatu w starożytności

Db (4): ma stosunkowo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą podstawowych katechumenatu w starożytności

Bdb (5): ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą podstawowych katechumenatu w starożytności i potrafi ją precyzyjnie wyrazić

EK nr 2 określany jako „potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące podstawowych katechumenatu w starożytności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej”

Ndst (2): nie potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące podstawowych katechumenatu w starożytności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Dst (3): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać niektóry źródłowe informacje dotyczące podstawowych katechumenatu w starożytności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Db (4): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać większość źródłowych informacji dotyczących podstawowych katechumenatu w starożytności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Bdb (5): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać wszystkie źródłowe informacje dotyczące podstawowych katechumenatu w starożytności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

EK nr 3 określany jako „ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do podstawowych katechumenatu w starożytności”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma świadomości złożoności rzeczywistości i nie rozumie potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do podstawowych katechumenatu w starożytności

Dst (3): ma świadomość złożoności niektórych elementów rzeczywistości i częściowo rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do podstawowych katechumenatu w starożytności

Db (4): ma stosunkowo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do podstawowych katechumenatu w starożytności

Bdb (5): ma bardzo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do podstawowych katechumenatu w starożytności

Metoda weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium końcowe.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia.

W połowie semestru przewiduje się pracę pisemną o objętości 3 stron na wskazany przez wykładowcę indywidualnie każdemu temat.

O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z:

- kolokwium: dst - dst plus - 50-60%, db - db plus - 60-85%, bdb - 85-100%;

- obecności na zajęciach: dst - od 60%; db - 60-95%, bdb - 95-100%.

Zakres tematów:

1. Chrzest w czasach Nowego Testamentu

2. Przygotowanie do chrztu w Rzymie ok. 150 r. (Pasterz Hermasa, Apologia św. Justyna)

3. Katechumenat w Afryce Północnej na przełomie II i III w. według Klemensa Aleks.

4. Przygotowanie do chrztu według Tertuliana

5. Katechumenat w Rzymie ok. 215 wg Tradycji Apostolskiej Hipolita Rzymskiego

6. Katechumenat w Syrii i Palestynie ok. 250 r. (Didascalia, Clementinae)

7. Katechumenat w kontekście masowego chrześcijaństwa w IV-V w.

8. Praktyki i status katechumenów we wspólnocie św. Augustyna

9. Zachęcanie do chrztu w pracy duszpasterskiej św. Augustyna

10. Od katechumena do wiernego: wielkopostne przygotowanie do chrztu w Hipponie

11. Katechumenat w kontekście liturgii Wielkiego Postu i Wielkanocy

12. Od Kartaginy do Rzymu: debata na temat katechumenatu na Zachodzie w VI wieku

13. Schyłek i odrodzenie katechumenatu (VI-XX w.)

14. Katechezy przedchrzcielne w starożytności

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Leon Nieścior 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)