Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fotografia dokumentacyjna WNHS-ODKS-FOTDOK
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student jest w stanie rozpoznać prawidłowo wykonane zdjęcie i ocenić je pod kątem przydatności do celów dokumentacyjnych, ma wiedzę na temat sprzętu koniecznego do wykonania konkretnego zadania i właściwych warunków jego realizacji.

Umiejętności:

Student potrafi dostosować metody pracy do warunków, jakie napotyka, pracując w warunkach naturalnych, umie wykonać ostre, prawidłowo skomponowane i naświetlone zdjęcie oraz wykorzystać dostępny sprzęt fotograficzny do uzyskania pożądanego efektu. Posługuje się językiem specjalistycznym i potrafi zastosować wiedzę w różnych działaniach, nie tylko związanych z dokumentacją obiektów sztuki.

Kompetencje społeczne:

Student umie współpracować w grupie podczas prac dokumentacyjnych, by sprawnie bez przeszkadzania sobie nawzajem wykonać dokumentację obiektu

Ma świadomość roli, jaką fotografia spełnia w zakresie popularyzacji sztuki i ochrony obiektów kultury.

Samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące właściwego wykonania dokumentacji fotograficznej z zachowaniem zasad ochrony obiektu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będzie podlegać zaangażowanie studentów (obecność) oraz współpraca podczas pracy plenerowej związanej z wykonaniem dokumentacji fotograficznej obiektu zabytkowego i obróbki graficznej zdjęć. Na ocenę bardzo dobrą należy wykonać samodzielnie lub w parze z innym uczestnikiem zajęć pełną fotograficzną dokumentację obiektu zabytkowego, następnie wybrać 10-12 zdjęć przedstawiających jak najpełniej ten obiekt z zewnątrz i wewnątrz z ujęciami ogólnymi i kilkoma detalami wyposażenia. Następnie obrobione zdjęcia są prezentowane i omawiane na ostatnich zajęciach w semestrze.

Zakres tematów:

Podstawy fotografii, prawo a fotografowanie. Zasady fotografii dokumentacyjnej. Fotografowanie obrazów, obiektów przestrzennych w warunkach studyjnych. Fotografowanie obiektów w warunkach naturalnych - nagrobków, architektury, dzieł sztuki w obiektach zabytkowych lub galeriach

Metody dydaktyczne:

Zajęcia rozpoczynają się serią wykładów teoretycznych wprowadzających w zagadnienia fotografii (kwestie prawne, budowa sprzętu fotograficznego, zasady fotografowania, programy komputerowe). Następnie przeprowadzone będą zajęcia z podstaw praktyki fotograficznej w warunkach kontrolowanych (studyjnych), kolejnym etapem będzie fotografowanie w plenerze z naciskiem na zdjęcia obiektów historycznych, w tym cmentarzy. Studenci na zajęciach praktycznych nie tylko otrzymają wiedzę, jak radzić sobie z zastanymi warunkami oświetlania, problemami właściwej kompozycji kadru czy wyboru detali. Mają także wykonać zdjęcia w konsultacji z prowadzącym. Po wykonaniu zajęć praktycznych zdjęcia wykonane przez studentów będą na wspólnych zajęciach poddane obróbce w programach graficznych. Ta część zajęć, poza nauką obsługi programów, kładzie nacisk na niwelowanie wad zdjęcia wynikających z niedostatecznych warunków wykonania prawidłowego zdjęcia (ekspozycja, kompozycji parametry aparatu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 422
co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 422
Norbert Piwowarczyk 6/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)