Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka kontrastywna WH-F-FW-II-1-GrKontr
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie pisemnego testu teoretycznego. Test może zostać przeprowadzony stacjonarnie w wersji papierowej, lub online, za pośrednictwem platformy moodle. Jeśli praca stacjonarna jest niemożliwa (np. stan zagrożenia epidemiologicznego), egzamin realizowany jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy moodle.

Na ocenę bardzo dobrą (5) student bardzo dobrze opanował zaawansowane struktury oraz różnice i podobieństwa między systemami językowymi polskim i włoskim (FW2_W04). Uczestnik zajęć nabrał bardzo dobrej umiejętności dokonywania pogłębionej językoznawczej analizy oraz interpretacji zjawisk językowych, związanych m.in. z transferem międzyjęzykowym (FW2_U06).

Na ocenę dobrą (4) student dobrze opanował zaawansowane struktury oraz różnice i podobieństwa między systemami językowymi polskim i włoskim (FW2_W04). Uczestnik zajęć nabrał dobrej umiejętności dokonywania pogłębionej językoznawczej analizy oraz interpretacji zjawisk językowych, związanych m.in. z transferem międzyjęzykowym (FW2_U06).

Na ocenę bardzo dostateczną (3) student stosunkowo dobrze opanował zaawansowane struktury oraz różnice i podobieństwa między systemami językowymi polskim i włoskim (FW2_W04). Uczestnik zajęć nabrał dostatecznie dobrej umiejętności dokonywania pogłębionej językoznawczej analizy oraz interpretacji zjawisk językowych, związanych m.in. z transferem międzyjęzykowym (FW2_U06).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie; sytaucja językowa w Polsce i we Włoszech

2/3. Różnice między inwentarzami fonetycznymi obu języków, akcent wyrazowy

4. Najważniejsze procesy fonologiczne w języku polskim i włoskim

5/6/7. Morfologia

8/9. Składnia: zdanie proste

10/11/12. Zdanie złożone

13/14/15. Leksyka: fałszywi przyjaciele, kognaty, pół-kognaty

Metody dydaktyczne:

WIEDZA

Prowadzący wprowadza nowe zagadanienia za pomocą prezentacji nowych zagadnień, opowiadania oraz elicytacji stosownych informacji. Stosowane są różne metody eksponujące, przy czym podstawowym źródłem informacji są materiały przygotowane przez wykładowcę, które Studenci otrzymują drogą elektroniczną. Wiedza nabyta przez studentów weryfikowana jest w formie ćwiczeń, trzech niezapowiedzianych kolokwiów oraz pisemnego egzaminu końcowego.

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności Studentów podnoszone są za pomocą różnych ćwiczeń, przeprowadzanych zarówno podczas zajęć jak i w domu.

KOMPETENCJE

Kompetencje komunikacyjne wzmacniane są poprzez liczne ćwiczenia oraz niezapowiedziane kolokwia, udział w których może dać Studentowi możliwość uzyskania zwolnienia z testu teoretycznego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 214
Olga Broniś 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)