Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat filmu dokumentalnego WH-KU-M-II-1-WarFDok
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

wiedza: w pogłębionym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym modułu film

umiejętności: potrafi samodzielnie planować i realizować proces dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych a także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu film.

kompetencji społecznych: jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji modułu film przy planowaniu swojej działalności badawczej i zawodowej odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne i kierując się szeroko rozumianym interesem publicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną

Na ocenę dostateczną: zna wybiórczo terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu dokumentalnego, ze wsparciem opiekuna naukowego potrafi planować i realizować proces dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych, z pomocą opiekuna naukowego jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji modułu film przy planowaniu swojej działalności badawczej i zawodowej

Na ocenę dobrą: zna na poziomie dobrym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu dokumentalnego, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego potrafi samodzielnie planować i realizować proces dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych a także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu film. ze wsparciem opiekuna naukowego jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji modułu film przy planowaniu swojej działalności badawczej i zawodowej odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne i kierując się szeroko rozumianym interesem publicznym.

Na ocenę bardzo dobrą: w pogłębionym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym modułu film; potrafi samodzielnie planować i realizować proces dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych a także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu film; jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji modułu film przy planowaniu swojej działalności badawczej i zawodowej odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne i kierując się szeroko rozumianym interesem publicznym.

Na ocenę końcową składają się: aktywność na zajęciach oraz do wyboru esej/praca semestralna lub przygotowanie krótkiej etiudy dokumentalnej (około 7 minut) studenci mogą taką etiudę przygotowywać w parach lub samodzielnie

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda ćwiczebna, klasyczna metoda problemowa, elementy wykładu informacyjnego, elementy wykładu problemowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 215
Izabela Tomczyk-Jarzyna 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)