Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej WH-FK-II-1-DNJLiKAnL
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avPuuS9hYIcwVpKDEpc-sdEWr_D9wd4uYdaNLoooL1VA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=524d9c88-208a-4f7c-966f-10367f44729a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: nazwa zespołu: Dydaktyka
link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avPuuS9hYIcwVpKDEpc-sdEWr_D9wd4uYdaNLoooL1VA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=524d9c88-208a-4f7c-966f-10367f44729a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
kod:
j4kz2va

Literatura:

jak w opisie głównym

Efekty uczenia się:

brak w programie

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: egzamin w ostatnim semestrze; warunkiem zaliczenia każdego semestru zajęć jest także obecność na zajęciach (można opuścić 2 jednostki na 30 godzin zajęć), udział w dyskusji, tworzenie samodzielnych konspektów/scenariuszy lekcji i/lub przeprowadzenie lekcji symulowanej.

Zakres tematów:

1/ Omówienie podstawy programowej MEN dla liceum i szkół średnich.

2/ Omówienie zasad pracy nauczyciela w szkole, dokumentów szkolnych, pisania scenariuszy lekcji, omówienie stopni awansu zawodowego nauczycieli itp.

3/ Planowanie pracy nauczyciela w czteroletnim cyklu nauczania w liceum.

4/ Zagadnienia gramatyczne na lekcjach języka łacińskiego.

5/ Historia literatury klasycznej na lekcjach języka łacińskiego i kultury antycznej.

6/ Elementy historii i kultury starożytnej na lekcjach języka łacińskiego i kultury antycznej.

7/ Przegląd najczęściej stosowanych metod na lekcjach języka łacińskiego i kultury antycznej (przekład, metody aktywizujące, praca w grupach, dialog, dyskusja, drama itd.).

8/ Sposoby weryfikacji postępów ucznia (odpowiedź ustna, prace pisemne, sprawdziany, testy itd.)

9/ Praca z uczniem zdolnym oraz przygotowanie do matury z języka łacińskiego i kultury antycznej – jako przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony).

10/ „Klasyczna” sylwetka absolwenta szkoły średniej.

Metody dydaktyczne:

metoda podająca, dyskusja, praca w grupie, drama, lekcja symulowana...

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 18:30 - 20:00, sala e-learning
Dominika Budzanowska-Weglenda 2/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)