Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzymskie WK-S-PRZ-W
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeqeNx38gBWKOhgwnrRZ1cK7y9cThbMVBetEuHRvTVSU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=736c6d7e-9088-43d5-a3ce-88a834801163&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia są prowadzone metodą wykładu i pracy indywidualnej studentów za pośrednictwem platformy e-learningowej MS Teams (wizja i fonia).
Kod dostępu do grupy zajęciowej na platformie MS Teams: hdvual6

Ocenianie zdobytej wiedzy i umiejętności za pośrednictwem platform e-learningowych: MS Teams (wizja i fonia) - w formie odpowiedzi ustnych; Moodle - w formie pisemnej odpowiedzi (test, quiz).


Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:15 - 15:45, sala 215
Andrzej Sacher 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)