Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucja inkardynacji w prawie kanonicznym WK-S-WM-I
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Wykład stacjonarny lub na platformie MS Teams

WK-S-WM-I
Literatura:

1. H. Stawniak, Inkardynacja w misji Kościoła w porządku prawnym Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013.

2. H. Stawniak, Kleryckie Stowarzyszenie Wspólnoty Emmanuel z uprawnieniem inkardynacji, PK 61 (2018), nr 3, s. 3-28.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zakres tematów:

1. Pojęcie inkardynacji.

2. Inkardynacja w Kościele pierwotnym.

3. Zakaz święceń absolutnych.

4. Tytuły święceń.

5. Sobór trydencki o inkardynacji.

6. Inkardynacja w CIC z 1917 roku.

7. Sposoby inkardynowania w CIC 1917 roku.

8. Inkardynacja w kontekście nowych wyzwań przed Vaticanum II.

9. Idee soborowe o inkardynacji i postanowienia m.p. Ecclesiae Sanctae w odniesieniu do inkardynacji.

10. Struktury kościelne inkardynacji w Kodeksie Jana Pawła II.

11. Władza inkardynująca w KPK z 1983 roku.

12. Współczesne sposoby inkardynowania.

13. Skutki inkardynacji.

14. Odpowiedzialność cywilna diecezji-biskupa za czyny duchownego w związku z posługą.

15. Wątpliwości wokół relacji wynikających z inkardynacji i wnioski de lege ferenda kanonistów.

Metody dydaktyczne:

Wykład i dyskusja wokół złożonych i współczesnych kwestii.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 215
Henryk Stawniak 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)