Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kuria Rzymska WK-K-KRZ
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVWpJNkfqI5WpndLPWKb9HQG0-Zl7qla5s3bmHU97sNM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2535ee43-e4e5-4f24-900f-f82ee887ef01&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia będą odbywać się w formie stacjonarnej i zdalnej, zgodnie z planem zajęć.
Przejście na zajęcia tylko zdalne może odbyć się w przypadku decyzji uprawnionych władz, w związku z zagrożeniem Covid-19.
Wówczas zastosowany będzie (e-learning).
Zajęcia zdalne będą prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams i Forms. 2021-22_L|WK-K-KRZ_CW.
Literatura:

Teksty Żródłowe:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, wersja elektroniczna z grudnia 2021 r.

2. Franciszek, List Apostolski motu proprio "Humanam progressionem" z 17 czerwca 2016, Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

3. Franciszek, List Apostolski motu proprio "Sedula Mater"z 15 sierpnia 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

4. Franciszek, List Apostolski motu proprio o utworzeniu Sekretariatu ds. Komunikacji z 27 czerwca 2015 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

5. Franciszek, Statuto del nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 17 sierpnia 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

6. Franciszek, Statuto della Segreteria per la Comunicazione, 6 września 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

7. Franciszek, Statuto del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita, 4 czerwca 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

8. Franciszek, Statuto: - del Consiglio per l'Economia, - della Segreteria per l'Economia, - dell'Ufficio del Revisore Generale. 22-02-2015, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco_20150222_statuti-segreteria-per-economia.html (pozyskano 09-12-2017).

9. Franciszek, Documento del Santo Padre Francesco sul Nuovo Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale, 09.02.2019,

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/02/09/0116/00228.html (pozyskano 11-02-2019).

10. Franciszek, Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione, 10.08.201, Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

11. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej, 28-06-1988, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. IV. Konstytucje Apostolskie. Listy Motu Proprio i Bulle. Orędzia na Światowe Dni, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 51-85.

12. 11. Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione, 10.08.2019, Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

13. Sekretariat Stanu, Regulamin Synodu Biskupów, w: Ustrój Hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red.: Sitarz M., Romanko A., Wsilewicz U., Zając P., Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 317-362.

14. Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium o wizycie "ad limina", w: Ustrój Hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red.: Sitarz M., Romanko A., Wsilewicz U., Zając P., Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 499-516.

Zakres tematów:

1. Statut Rady ds. Gospodarczych; Urząd Audytora generalnego jako instytucja kontrolująca dykasterie Kurii Rzymskiej w aspekcie ekonomicznym

2. Statut Dykasterii ds. Komunikacji

3. Statut Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia

4. Statut Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka

5. Statuty Instytutu Religijnego Stolicy Apostolskiej

6. Regulamin Synodu Biskupów

7. Dyrektorium o wizycie "ad limina"

8. Zajęcia końcowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:45 - 16:30, sala 313
Marek Stępień 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)