Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blogosfera WT-DKS-DMBL
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Kraków 2008.

2. Pietrzak M., Blogobojni – czyli o nowych mediach w Kościele, Kraków 2017.

3. Sidorowicz R., Teleobecne „ja”. Językowa autoprezentacja nadawcy w blogu, Szczecin 2013.

4. Szews P., Mikroblog – odmiana blogu czy oddzielny gatunek, Folia Litteraria Polonica 2 (20) 2013, s. 271-289.

Literatura uzupełniająca:

Burno K., Blog jako nowa forma komunikowania politycznego, Toruń 2013.

Goździaszek Ł., Prawo blogosfery, Warszawa 2014.

Historia. Polityka. Dyplomacja. Blogosfera MSZ, red. K. Stembrowicz, Warszawa 2014.

Olechnicki K., Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej, red. naukowy W. Godzic, Warszawa 2009.

Tarczydło B. , Kondak A. , Komunikacja poprzez bloga osobistego i jej wartość dla interesariuszy. Wyniki badań, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

2017, nr 4, s. 95-106.

Efekty uczenia się:

EK nr 1 student poznaje definicję i cechy bloga i mikrobloga; ma wiedzę na temat przeobrażeń blogosfery; jednoautorskich i wieloautorskich blogów tematycznych; różnych typów gatunków dziennikarskich na blogach.

EK nr 2: ma pogłębioną wiedzę na temat rodzajów oraz specyfiki blogów i mikroblogów dziennikarskich; na temat wykorzystania blogosfery w komunikacji politycznej i w kampaniach wyborczych; na temat blogów i mikroblogów dotyczących duchowości oraz tematyki społeczno-religijnej.

EK nr 3: tworzy poprawne warsztatowo i językowo blogi i mikroblogi; trafnie dobiera słownictwo i tematykę do bloga indywidualnego.

EK nr 4: rozumie wykorzystanie blogosfery jako sposobu funkcjonowania dziennikarza w wirtualnej rzeczywistości; rozumie potrzebę kreatywności.

EK nr 5: rozumie potrzebę funkcjonowania blogów i mikroblogów jako źródeł informacji dziennikarskiej; rozumie konieczność tworzenia i poszerzania #hashtagów na Twitterze.

Nakład pracy studenta:

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

15 godzin – analiza poszczególnych blogów

2 godziny - konsultacje z prowadzącym

3 godziny - bezpośrednie przygotowanie do zajęć

10 godzin - praca własna studenta, tworzenie blogów i mikroblogów własnych.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda podająca (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny); metodą sytuacyjna, metoda projektu.

EK nr 1 student poznaje definicję i cechy bloga i mikrobloga; ma wiedzę na temat przeobrażeń blogosfery , jednoautorskich i wieloautorskich blogów tematycznych; różnych typów gatunków dziennikarskich na blogach.

Na ocenę:

5 – wyróżnia się bardzo dobrą znajmością zasad funkcjonowania blogosfery, ma wiedzę na temat jednoautorskich i wieloautorskich blogów tematycznych; różnych typów gatunków dziennikarskich na blogach.

4- dobrze zna zasady funkcjonowania blogosfery, ma wiedzę na temat jednoautorskich i wieloautorskich blogów tematycznych; różnych typów gatunków dziennikarskich na blogach.

3- dostatecznie zna zasady funkcjonowania blogosfery, ma wiedzę na temat jednoautorskich i wieloautorskich blogów tematycznych; różnych typów gatunków dziennikarskich na blogach.

2- nie zna zasad funkcjonowania blogosfery, nie ma wiedzy na temat jednoautorskich i wieloautorskich blogów tematycznych; różnych typów gatunków dziennikarskich na blogach.

EK nr 2: ma pogłębioną wiedzę na temat rodzajów oraz specyfiki blogów i mikroblogów dziennikarskich; na temat wykorzystania blogosfery w komunikacji politycznej i w kampaniach wyborczych; na temat blogów i mikroblogów dotyczących duchowości oraz tematyki spoeczno-religijnej.

Na ocenę:

5- wyróżnia się pogłębioną wiedzą na temat rodzajów oraz specyfiki blogów i mikroblogów dziennikarskich; na temat wykorzystania blogosfery w komunikacji politycznej i w kampaniach wyborczych; na temat blogów i mikroblogów dotyczących duchowości oraz tematyki spoeczno-religijnej.

4 – ma pogłębioną wiedzą na temat rodzajów oraz specyfiki blogów i mikroblogów dziennikarskich; na temat wykorzystania blogosfery w komunikacji politycznej i w kampaniach wyborczych; na temat blogów i mikroblogów dotyczących duchowości oraz tematyki spoeczno-religijnej.

3- ma niepełną wiedzą na temat rodzajów oraz specyfiki blogów i mikroblogów dziennikarskich; na temat wykorzystania blogosfery w komunikacji politycznej i w kampaniach wyborczych; na temat blogów i mikroblogów dotyczących duchowości oraz tematyki spoeczno-religijnej.

2- nie ma wiedzy na temat rodzajów oraz specyfiki blogów i mikroblogów dziennikarskich; na temat wykorzystania blogosfery w komunikacji politycznej i w kampaniach wyborczych; na temat blogów i mikroblogów dotyczących duchowości oraz tematyki spoeczno-religijnej.

EK nr 3: : tworzy poprawne warsztatowo i językowo blogi i mikroblogi; trafnie dobiera słownictwo i tematykę do bloga indywidualnego.

Na ocenę:

5- wyróżnia się tworzeniem poprawnych warsztatowo i językowo blogów i mikroblogów oraz trafnym doborem słownictwa i tematyki do bloga indywidualnego.

4- dobrze tworzy poprawne warsztatowo i językowo blogi i mikroblogi; trafnie dobiera słownictwo i tematykę do bloga indywidualnego.

3- w stopniu dostatecznym tworzy poprawne warsztatowo i językowo blogi i mikroblogi.

2- nie umie stworzyć poprawnych warsztatowo i językowo blogów i mikroblogów.

EK nr 4: rozumie wykorzystanie blogosfery jako sposobu funkcjonowania dziennikarza w wirtualnej rzeczywistości; rozumie potrzebę kreatywności.

Na ocenę:

5- w sposób wyróżniający rozumie wykorzystanie blogosfery jako sposobu funkcjonowania dziennikarza w wirtualnej rzeczywistości; rozumie potrzebę kreatywności.

4- dobrze rozumie wykorzystanie blogosfery jako sposobu funkcjonowania dziennikarza w wirtualnej rzeczywistości; dobrze rozumie potrzebę kreatywności.

3- w stopniu dostatecznym rozumie wykorzystanie blogosfery jako sposobu funkcjonowania dziennikarza w wirtualnej rzeczywistości; rozumie potrzebę kreatywności.

2- nie rozumie wykorzystania blogosfery jako sposobu funkcjonowania dziennikarza w wirtualnej rzeczywistości; nie rozumie potrzeby kreatywności.

EK nr 5: rozumie potrzebę funkcjonowania blogów i mikroblogów jako źródeł informacji dziennikarskiej; rozumie konieczność tworzenia i poszerzania #hashtagów na Twitterze.

Na ocenę:

5 – wyróżnia się zozumieniem potrzeby funkcjonowania blogów i mikroblogów jako źródeł informacji dziennikarskiej; bardzo dobrze rozumie konieczność tworzenia i poszerzania #hashtagów na Twitterze.

4- dobrze rozumie potrzebę funkcjonowania blogów i mikroblogów jako źródeł informacji dziennikarskiej; dobrze rozumie konieczność tworzenia i poszerzania #hashtagów na Twitterze.

3 - dostatecznie rozumie potrzebę funkcjonowania blogów i mikroblogów jako źródeł informacji dziennikarskiej; dostatecznie rozumie konieczność tworzenia i poszerzania #hashtagów na Twitterze.

2- nie rozumie potrzeby funkcjonowania blogów i mikroblogów jako źródeł informacji dziennikarskiej; nie rozumie konieczności tworzenia i poszerzania #hashtagów na Twitterze.

Zakres tematów:

1. Przeobrażenia blogosfery: od elektronicznego pamiętnika do wykorzystania bloga indywidualnego jako sposobu zaistnienia w wirtualnej rzeczywistości. Blog jako metoda kreowania wizerunku oraz promocji treści i materiałów własnych.

2. „Trending topic” w blogosferze (na podstawie najnowszych wyników badań). Zasady i etapy tworzenia bloga, zakres tematyczny, stylistyka języka.

3. Specyfika jednoautorskich blogów dziennikarskich w sieci na wybranych przykładach. Interaktywność w blogosferze; dialogi, komentarze, poufałość między nadawcą i odbiorcą.

4. Opiniotwórczość blogów dziennikarskich. Blogi reportażowe jako źródło informacji dziennikarskiej.

5. Vlogi i fotoblogi dziennikarskie. Zastosowanie praktyczne.

6. Blogi i mikroblogi. Twitter - osobny gatunek mikrobloga; miejsce dyskusji i wymiany poglądów; najszybsze źródło informacji. Obrona przed fake newsami.

7. Specyfika blogosfery politycznej; blogi i mikroblogi polityków. Wykorzystanie blogosfery w kampaniach wyborczych.

8. Sieć wiary i niewiary - duchowość w blogosferze; pasja treści. Zastosowanie biblijnych kodów kulturowych i zasad pisowni języka religijnego. Analiza na wybranych przykładach.

9. Blogi modowe. Zmiany wizerunku marek odzieżowych; zachęta do zakupów.

10. Język mikroblogów na przykładzie tweetów o tematyce związanej z literaturą, kulturą i sztuką. Zwięzłość i kondensacja przekazu. Poszerzanie #hashtagów.

11. Wieloautorskie blogi tematyczne (informacyjne, branżowe). Analiza wybranych blogów.

12. Różne typy gatunków dziennikarskich na blogach. Specyfika języka dziennikarskiego. Analiza wybranych blogów.

13. Tworzenie blogów własnych. Pasja, motywacje, inspiracje.

14. Tworzenie mikroblogów własnych (profil na Twitterze).

15. Prezentacja projektów studenckich. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny); metodą sytuacyjna, metoda projektu.

EK nr 1 realizowany metodą podającą (wykład problemowy).

EK nr 2 realizowany metodą podającą i problemową (metoda sytuacyjna).

EK nr 3 realizowany metodą podającą, problemową oraz metodą programową.

EK nr 4 realizowany podającą, problemową oraz metodą programową.

EK nr 5 realizowany podającą, problemową oraz metodą programową.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 116 s. konferencyjna
Milena Kindziuk 15/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)