Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii dla nauczycieli WM-MA-S2-E2-PPDN
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gerrig, R., Zimbardo, P. G. (2021). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pilecka, W., Rudkowska, G., Wrona, L. (red.) (2005). Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Rolls, G. (2011). Najciekawsze przypadki w psychologii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Literatura uzupełniająca:

Aronson, E. (2009). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Augustynek, A. (2018). Wprowadzenie do psychologii. Difin.

Eysenck, M & H (1998). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują. Gdańsk: Gdańskie Wydawictwo Psychologiczne.

Mietzel, G. (2003). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP.

Mietzel, G. (2008). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mika, S. (2007). Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Pasternak, J., Perenc, L., Radochoński, M. (2017). Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Madalińska-Michalak, J., Góralska, R. (2012). Kompetencje emocjonalne nauczyciela. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, W. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 1. Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, W. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 2. Motywacja i uczenie się. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, W. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 3. Struktura i funkcje świadomości. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

• Aktywny udział w wykładach

• Zapoznanie się z wybraną literaturą

• Wykonanie wszystkich testów (w tym pretestu i posttestu)

• Zaliczenie egzaminu końcowego

Kryteria oceny egzaminu końcowego

0%-50% niedostateczny (2,0)

51%-60% dostateczny (3,0)

61%-70% dostateczny plus (3,5)

71%-80% dobry (4,0)

81%-90% dobry plus (4,5)

91%-100% bardzo dobry (5,0)

Zakres tematów:

Psychologia jako nauka, metody badań psychologii.

Historia psychologii.

Współczesne koncepcje psychologiczne człowieka (podejście psychodynamiczne, behawiorystyczne, poznawcze, humanistyczne, społeczno-kulturowe, ewolucyjne).

Ewolucyjne i biologiczne mechanizmy zachowania.

Aktywność poznawcza w funkcjonowaniu człowieka. Czynniki determinujące procesy percepcyjne.

Emocje. Wpływ czynników emocjonalnych na prawidłowe funkcjonowanie człowieka.

Motywacja. Wpływ czynników motywacyjnych na prawidłowe funkcjonowanie człowieka.

Temperament i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka.

Osobowość i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka.

Społeczne funkcjonowanie człowieka.

Czynniki rozwoju człowieka.

Znaczenie inteligencji w procesie uczenia się.

Psychologia uczenia się i wychowania.

Podstawy psychopatologii i pomocy psychologicznej.

Stres i radzenie sobie ze stresem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 225
Marcin Kłosowski 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)