Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna WSR-NR-1-POSP
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aee4fbfe29d3e4c66a4743968411cd5e1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b5fcae77-af64-4606-8b04-9fa637dc06cb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. J. Auleyter, Polityka społeczna, teoria i organizacja, Warszawa 2000.

2. J. Auleyter, K. Głąbicka, Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Warszawa 2000.

3. G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, Polityka społeczna, Warszawa 2020.

4. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna, Warszawa 2018.

5. M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem, który jest sprawdzianem uzyskanej wiedzy, zdolności poprawnego rozumowania i

umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie on-line przy wykorzystaniu technologii informatycznych: aplikacja MS Teams

oraz platforma Moodle.

Student na zaliczenie przedmiotu przygotowuje pisemną pracę egzaminacyjną na określony przez wykładowcę temat, następnie na platformie Moodle wypełni test egzaminacyjny.

Ocena końcowa z egzaminu składać się będzie w 50% z oceny pisemnej pracy egzaminacyjnej oraz w 50% z oceny z testu

egzaminacyjnego.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Pojęcie, przedmiot i geneza polityki społecznej.

2. Podmioty polityki społecznej.

3. Problematyka polityki społecznej w encyklikach i dokumentach katolickiej nauki społecznej.

4. Demograficzne aspekty polityki społecznej.

5. Społeczne problemy rodziny.

6. Praca jako kategoria polityki społecznej.

7. Zabezpieczenia społeczne.

8. Ochrona zdrowia.

9. Polityka oświatowa.

10. Praca socjalna jako element polityki społecznej.

11. Samorząd terytorialny a polityka społeczna.

12. Rola tzw. "trzeciego sektora" w polityce społecznej.

13. Europejskie dokumenty związane z polityką społeczną (Europejska Karta Społeczna, Karta Socjalna Unii Europejskiej).

14. Fundusze europejskie na rzecz polityki społecznej.

15. Fundusze europejskie - warsztat praktyczny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 101
Leszek Buller 9/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)