Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia społeczno-rodzinna WSR-NR-S-ESR
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad6a90c1394d74243a0dca20419d651ce%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1cb33080-6094-4b80-8094-28629d122722&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Frączak P., Szkice do historii ekonomii społecznej w Polsce, Warszawa 2006.

Głąbicka K. (red), Ekonomia społeczna - wyzwanie dla instytucji pomocy społecznej, Warszawa 2010.

Grzybowska A., Ruszewski J., Ekonomia społeczna w teorii i praktyce, Suwałki 2010.

Hausner J., Ekonomia społeczna a państwo, www.rpo.gov.pl

Zagóra-Jonszta U., Nagel K., (red.), Współczesne problemy ekonomiczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne a praktyka gospodarcza, Katowice 2013.

"Ekonomia społeczna" Kwartalnik wydawany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Materiały dydaktyczne zamieszczone na Platformie Moodle

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem, który jest sprawdzianem uzyskanej wiedzy, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie on-line przy wykorzystaniu technologii informatycznych: aplikacja MS Teams oraz platforma Moodle.

Student na zaliczenie przedmiotu przygotowuje praktyczną pisemną pracę egzaminacyjną na określony przez wykładowcę temat, następnie na platformie Moodle wypełni test egzaminacyjny.

Ocena końcowa z egzaminu składać się będzie w 50% z oceny pisemnej pracy egzaminacyjnej oraz w 50% z oceny z testu egzaminacyjnego.

Zakres tematów:

1. Ekonomia społeczna - pojęcia, definicje.

2. Ekonomia społeczna w praktyce.

3. Polski model ekonomii społecznej.

4. Integracja społeczna i działalność na rynku pracy.

5. Dostarczanie usług publicznych.

6. Dostarczanie usług publicznych i rozwój wspólnot lokalnych.

7. Działalność handlowa i produkcyjna.

8. Działalność pożytku publicznego.

9. Ekonomia społeczna a prawo.

9.1. Fundacja.

9.2. Stowarzyszenie.

9.3. Spółka non profit.

9.4. Spółdzielnia socjalna.

9.5. Spółdzielnia pracy.

9.6. Spółdzielnia osób prawnych.

9.7. Centrum integracji Społecznej (CIS).

9.8. Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ).

9.9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

10. Dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej.

10.1. Polska.

10.2. Europa.

10.3. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Leszek Buller 9/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)