Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kościelne prawo małżeńskie WSR-NR-2-KPM
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Wykład na platformie MS Teams
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984 i 2022

2. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011.

3. P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Wyd. Biblos, Tarnów 2002.

4. Chrzest i Małżeństwo - harmonizacja ustawodawstwa, red. H. Stawniak, R. Kamiński, Warszawa 2018.

5. H. Stawniak, Niemoc płciowa jako przyczyna nieważności małżeństwa, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

1.Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym, red. W. Góralski, WUKSW, Warszawa 2016.

2. Ius connubii - ochrona i ograniczenia w prawie międzynarodowym, polskim i kanonicznym, red. W. Góralski, Płock 2016.

3. H. Stawniak, Jedność i nierozerwalność małżeństwa, Prawo Kanoniczne 1-2 (1991), s. 103-120.

4. H. Stawniak, Nierozłączność między umową i sakramentem w małżeństwie ochrzczonych, Annales Canonici 7/2011, s. 67-83.

5. H. Stawniak, Małżeństwo w nauczaniu papieża Franciszka - aspekt kanoniczny, W: Młodzież i jej świat: praca, ekologia, wychowanie, małżeństwo i rodzina, red. J. Niewęgłowski, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2017, s. 131-149.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny stacjonarnie

Zakres tematów:

1. Pojęcie małżeństwa kanonicznego i jego cele

2. Istotne przymioty małżeństwa i sakramentalność

3. Zgoda małżeńska; pojęcie i jej rola w małżeństwie

4. Przygotowanie do małżeństwa: dalsze, bliższe, bezpośrednie oraz sakramenty bierzmowania, pokuty i eucharystii w kontekście małżeństwa

5. Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa konkordatowego i dochodzenie przedślubne

6. Pojęcie przeszkody zrywającej, podział przeszkód, władza wyjaśniania i ustanawiania

7. Przeszkoda wieku, węzła małżeńskiego i przeszkoda impotencji.

8. Przeszkoda różnej religii i kwestia małżeństw mieszanych

9. Przeszkody święceń i ślubu wieczystego, uprowadzenia i występku

10. Przeszkody: pokrewieństwa, powinowactwa, pokrewieństwa prawnego i przyzwoitości publicznej

11. Zgoda małżeńska a niezdolność konsensualna. Symulacja małżeństwa Inne wady zgody małżeńskiej

12. Forma zwyczajna i nadzwyczajna zawarcia małżeństwa

13. Małżeństwo tajne, skutki małżeństwa i wpis o zawartym małżeństwie

14. Przywilej Pawłowy i przypadki szczególne rozwiązania węzła

15. Uważnienie małżeństwa: zwykłe i nadzwyczajne

i16. "Związki nieregularne" w świetle adhortacji ' Amoris laetitia'.

Metody dydaktyczne:

Metoda wykładu i dyskusji wokół trudniejszych zagadnień.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Henryk Stawniak 0/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.