Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teksty kultury i komunikacja międzykulturowa na lekcji języka polskiego jako obcego WH-FP-SP-I-3-TekKult
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abLqzaluyKDGJu5USTDlQagPMGEljBRjm_hoSqrPR84Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f5b836dd-c779-4c5c-955e-ec796e86965c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, pod red. W. Miodunki, Kraków 2004.

Przemysław E. Gębal, Realia i kultura w nauczaniu polskiego jako obcego. [w:]

Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej, pod red. Piotra Garncarka i Piotra Kajaka. CJPiKPdC POLONICUM, Warszawa 2012

Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej, pod red. P. Garncarka i in. CJPiKPdC POLONICUM, Warszawa 2010;

Efekty uczenia się:

NJPJO-spec2_K04

NJPJO_spec2_W06

NJPJO_spec2_U04

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach online/ offline, aktywny udział w zajęciach online/ offline, przygotowanie konspektu zajęć/ warsztatu z elementami kultury na poziomie B1 i przesłanie do wykładowcy na platformie Moodle ; rozmowa z wykładowcą (telefon/ Teams/ Google - zależnie od możliwości studenta) na temat zgłoszonej pracy;

Zakres tematów:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć (w tym warsztatów) z zakresu polskiej kultury i historii przeznaczonych dla cudzoziemców na różnych poziomach zaawansowania. Studenci poznają sposoby rozwijania kompetencji realioznawczej, socjokulturowej i socjolingwistycznych na poziomach zaawansowania od A1 do C2. Zajęcia wzbogacone będą o elementy komunikacji międzykulturowej.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, burza mózgów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Łukasz Kucharczyk 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)