Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia rodziny WSR-NRN-SOR
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1982.

Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.

Dubis M., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego zagrożeniem dla współczesnej rodziny, "Wychowanie w Rodzinie" 2017, T. XV, s. 323-341.

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Kraków 2001.

Lubowiska G., Rodzina osobno - o kryzysie rodziny w ponowoczesności, "Wychowanie w Rodzinie" 2018, T. XIX, s. 143-156.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2006.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010.

Tyszka Z., Socjologia rodziny w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1990, z. 3-4, s. 233-248.

Tyszka, Z metodologii badań nad rodziną, Poznań 1991.

Zakres tematów:

1. Socjologia rodziny jako subdyscyplina socjologii.

2. Rodzina w ujęciu teorii socjologicznych.

3. Rodzina w ujęciu definicyjnym.

4. Funkcje rodziny.

5. Typologie rodziny.

6. Cykle życia rodziny.

7. Kryzysy w rodzinie.

8. Rola rodziny w kształtowaniu ról społecznych.

9. Rola rodziny w tworzeniu stereotypów.

10. Style wychowania.

11. Postawy rodzicielskie.

12. Modele życia rodzinnego.

13. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego.

14. Metodologiczne problemy badań socjologicznych nad rodziną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:15 - 18:30, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 102
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 18:30, e-learning, sala e-learning
Leszek Buller 18/30 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)