Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej UKSW-OWI
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Celem przedmiotu jest nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej.

Efekty uczenia się:

EK1 student wymienia i opisuje pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej

EK2 student rozróżnia i objaśnia źródła prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

EK3 student definiuje i prezentuje charakterystykę instytucji prawa własności intelektualnej

EK4 student opisuje instrumenty ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

EK5 student objaśnia instytucje i ochronę własności przemysłowej

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 15 h

Lektura literatury: 5 h

Przygotowanie do egzaminu: 5 h

Suma godzin: 25 h

Liczba ECTS: 25 h= 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Proszę czytać sylabusy do poszczególnych grup. Przedmiot jest prowadzony przez rożnych prowadzących, stąd różne formy egzaminu końcowego.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojęcie własności intelektualnej

2. Źródła prawa własności intelektualnej

3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie własności intelektualnej

4. Podział na prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej, a także relacja do prawa konkurencji

5. Podmiot i przedmiot praw autorskich

6. Prawa majątkowe i osobiste

7. Podstawowe wiadomości o umowach prawnoautorskich

8. Podstawowe wiadomości o prawach pokrewnych

9. Ochrona baz danych

10. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

11. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

12. Pojęcie wynalazku i patentu, podmioty uprawnione do zgłoszenia

wynalazku do ochrony; patent europejski

13. Podstawowe wiadomości dotyczące rejestracji i ochrony wynalazków

14. Egzamin

Metody dydaktyczne:

Proszę czytać sylabusy do poszczególnych grup. Przedmiot jest prowadzony przez rożnych prowadzących, stąd różne formy egzaminu końcowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 19:00, sala e-learning
Natalia Kohtamaki 27/ szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 19:00, sala e-learning
Marek Świerczyński 13/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 16:45 - 19:00, sala e-learning
Natalia Kohtamaki 116/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 16:45 - 19:00, sala e-learning
Natalia Kohtamaki 48/ szczegóły
5 każda środa, 16:45 - 19:00, sala e-learning
Marek Świerczyński 0/ szczegóły
6 każda środa, 16:45 - 19:00, sala e-learning
Marek Świerczyński 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)