Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do metody biofeedback WF-PS-N-WMB
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Thompson M., Thompson L., (2013). Neurofeedback Wprowadzenie do

podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Wrocław: Biomed.

Matysiak, J. (2000). Psychologia fizjologiczna. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, T.1, (s. 95-129). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sosnowski, T. (2000). Psychofizjologia. W: J. Strelau (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki (t. 1, s. 131-178;). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sosnowski, T., Jaśkowski, P. (2008). Podstawy psychofizjologii. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki (t. 2, s. 643-679). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wiedza: podstawowa wiedza z zakresu metody biofeedback i neurofeedback, podstaw naukowych oraz skuteczności metody w różnych kontekstach,

Umiejętności: umiejętności obsługi aparatury treningowej zarówno sprzęt jak i oprogramowanie;

Kompetencje: kompetencje w zakresie przygotowania i prowadzenia prostych sesji treningowych oraz planowanie badań z wykorzystaniem metody bfb.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- pisemna praca zaliczeniowa

- praca studenta podczas zajęć

Kryteria oceny:

Ocena bdb - student potrafi w sposób jasny i precyzyjny podać podstawowe obszary zastosowania metody bfb; wskazać podstawy naukowe i mechanizmy działania; wskazać ograniczenia metody; zna budowę i funkcje aparatury, poszczególnych jej elementów; potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić prostą sesję treningową otwartą i skryptową; potrafi zaplanować wykorzystanie aparatury w badaniach naukowych

Ocena ndst - student nie potrafi podać obszarów zastosowania metody bfb; nie zna podstaw naukowych i mechanizmów działania metody; nie zna ograniczeń stosowania metody; nie rozpoznaje i nie potrafi korzystać z elementów aparatury; nie potrafi samodzielnie przygotować lub przeprowadzić prostej sesji treningowej; nie potrafi zaplanować wykorzystania metody bfb w badaniach naukowych

Zakres tematów:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodą biofeedback, w tym neurofeedback. Podczas warsztatów studenci nauczą się obsługi aparatury do biofeedback w podstawowym zakresie.

Poruszane zagadnienia:

- geneza biofeedback i podstawowe obszary zastosowania psychofizjologii stosowanej

- podstawowe mechanizmy działania (warunkowanie instrumentalne)

- charakterystyka sygnału EEG

- podstawowe pojęcia

- biofeedback oraz neurofeedback

- budowa aparatury, prawidłowe postępowanie z urządzeniem i elektrodami

- obsługa urządzenia od strony aparatury i oprogramowania

- prowadzenie sesji treningowych

- sesje otwarte i skrypty

Metody dydaktyczne:

warsztaty, prezentacje, zajęcia praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 1422
Dominik Gołuch 10/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)