Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antyczne ekfrazy dzieł sztuki WH-KON-AntEkfDzSz
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: kod zespołu: b971f1d
Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr polegająca na przygotowaniu i zaprezentowaniu konkretnych ekfraz oraz udziale we wspólnej analizie wybranych opisów dzieł sztuki.

Kryteria oceniania:

EK 1: w zakresie wiedzy - zna rozwój opisów dzieł sztuki w literaturze antycznej greckiej i łacińskiej oraz najbardziej reprezentatywne ekfrazy tego okresu

Na ocenę:

5- wyróżnia się wiedzą na temat dziejów literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczości reprezentatywnych autorów tego okresu

4- dobrze zna dzieje literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczość reprezentatywnych autorów tego okresu

3- dostatecznie zna dzieje literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczość reprezentatywnych autorów tego okresu

2- nie zna dziejów literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczości reprezentatywnych autorów tego okresu

EK 2: w zakresie umiejętności - analizuje poszczególne ekfrazy z literatury greckiej i łacińskiej oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

Na ocenę:

5- wyróżnia się umiejętnością analizy poszczególnych utworow oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

4- dobrze analizuje poszczególne utwory oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

3- dostatecznie analizuje poszczególne utwory oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

2- nie potrafi analizować poszczególnych utworów oraz dokonać ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

EK 3: w zakresie kompetencji społecznych - docenia znaczenie ekfraz dzieł sztuki w kulturze antycznej i ogólnie europejskiej, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

Na ocenę

5- bardzo dobrze rozumie potrzebę doceniania znaczenia ekfraz dzieł sztuki w kulturze antycznej i ogólnie europejskiej, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

4- dobrze rozumie potrzebę doceniania znaczenia ekfraz dzieł sztuki w kulturze antycznej i ogólnie europejskiej, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

3- dostatecznie rozumie potrzebę doceniania znaczenia ekfraz dzieł sztuki w kulturze antycznej i ogólnie europejskiej, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

2- nie rozumie potrzeb doceniania znaczenia ekfraz dzieł sztuki w kulturze antycznej i ogólnie europejskiej, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Józef Naumowicz 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)