Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cyberbezpieczeństwo - kurs podstawowy WM-I-U2-CKP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://wmp.uksw.edu.pl
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 10
Literatura:

Wallace P (2010). Psychologia Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Spitzer M (2013). Cyfrowa demencja. Słupsk: Dobra literatura

Łęski Z. (2016). Duch w maszynie. Kim jest dla nas komputer. Charakterystyka relacji w języku AT. Częstochowa: Wydawnictwo AJD

Łęski Z. (2018) Nowe technologie-nowe czasy-nowe pokolenia. Charakterystyka młodych użytkowników nowych mediów z perspektywy analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo UJD

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę o społecznym aspekcie funkcjonowania człowieka w środowisku cyberprzestrzeni, związaną z jego sferą emocjonalną oraz osobowościową oraz zna zasady pozwalające na bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni z perspektywy nauk społecznych.

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą aspektów prawnych cyberprzestępczości oraz popularnych typów cyberprzestępstw.

Student ma podstawową wiedzę o metodach i zastosowaniach kryptografii do zabezpieczania komunikacji i danych.

Student sprawnie komunikuje się w środowisku cyberprzestrzeni oraz potrafi w sposób efektywny wyszukiwać, selekcjonować informacje oraz potrafi wykorzystać możliwości cyberprzestrzeni do realizacji zadań związanych z przyszłą pracą zawodową.

Student potrafi zlokalizować i przeciwdziałać podstawowym typom oszustw internetowych.

Student potrafi kodować i szyfrować dane kilkoma algorytmami o dobrej mocy kryptogrficznej.

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w organizacji, w której pracuje, którą kieruje, w której uczestniczy

Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także do dbałości o dorobek i tradycje zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Posttest w trybie zdalnym w ramach synchronicznego kontaktu (student i prowadzący zajęcia uczestniczą w tym samym czasie, ale w różnych miejscach)

Zakres tematów:

Nowe technologie i nowe media z perspektywy nauk społecznych

Pokolenia cyberprzestrzeni – charakterystyka, terminologia i wątpliwości

Komunikacja interpersonalna w świecie rzeczywistym i w cyberprzestrzeni – różnice, możliwości, zagrożenia

Psychologiczne aspekty ochrony danych osobowych

W pułapce cyberprzestrzeni – przegląd najważniejszych zagrożeń Sieci z perspektywy nauk społecznych

Podstawy prawnych aspektów związanych z cyberprzestępczością

Podstawy zwalczania cyberprzestępczości

Podstawy kryptologii

Szyfry symetryczne, asymetryczne i ich moc.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium w trybie zdalnym w ramach synchronicznego kontaktu (student i prowadzący zajęcia uczestniczą w tym samym czasie, ale w różnych miejscach)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 16:00 - 19:15, (sala nieznana)
Zbigniew Łęski 10/10 szczegóły
2 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 16:00 - 19:15, (sala nieznana)
Zbigniew Łęski 10/10 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Zbigniew Łęski 10/10 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Zbigniew Łęski 5/10 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Zbigniew Łęski 0/10 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Zbigniew Łęski 0/10 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Zbigniew Łęski 0/10 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Zbigniew Łęski 0/10 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Zbigniew Łęski 1/10 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Zbigniew Łęski 0/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)