Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy informatyki śledczej WM-I-U2-PIŚ
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://wmp.uksw.edu.pl
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 10
Literatura:

1.Kalinowski - Metody Inwigilacji i Elementy Informatyki Śledczej, CHS 2011

2. Carvey - Analiza śledcza i powłamaniowa. Zaawansowane techniki prowadzenia analizy w systemie Windows 7. Wydanie II, Helion 2013

3. Altheide, Carvey - Informatyka śledcza. Przewodnik po narzędziach open source, Helion 2014

4. Kosiński J., Paradygmaty cyberprzestępczości, Difin 2015

Efekty uczenia się:

Student zna podstawy aspektów prawnych związanych z informatyką śledczą. Potrafi poruszać się po przepisach prawnych związanych z informatyką śledczą (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia itp.)

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska związane z informatyką śledczą

Student potrafi komunikować się w tematyce śledztwa powłamaniowego, omówić pojęcia wiązane ze śledztwem, incydentem czy bezproblemowo odnaleźć się podczas dyskusji obejmującej tematy związane z tematyką informatyką śledczą.

Student jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorców właściwego postępowania w przypadku ujawnienia przestępstwa w sieci oraz przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań.

Student wykazuje otwartość na pracę zespołową, potrafi przyjmować w niej różne role, a także jest gotów do współorganizowania działalności na rzecz środowiska zawodowego oraz inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Posttest w trybie zdalnym w ramach synchronicznego kontaktu (student i prowadzący zajęcia uczestniczą w tym samym czasie, ale w różnych miejscach).

Zakres tematów:

1. Podstawowe programy stosowane w informatyce śledczej

2. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

3. Zasady tworzenia bezp. aplikacji

4. Wyszukiwanie informacji w największych wyszukiwarkach świata

5. Zabezpieczanie sprzętowe komputerów włączonych i wyłączonych

6. Cyberataki i oszustwa w dobie pandemii

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium w trybie zdalnym w ramach synchronicznego kontaktu (student i prowadzący zajęcia uczestniczą w tym samym czasie, ale w różnych miejscach).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Gozdecki 10/10 szczegóły
2 w każdą sobotę i niedzielę, (sala nieznana)
Bogusław Gozdecki 10/10 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Gozdecki 10/10 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Gozdecki 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)