Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kazuistyka, cz. II WK-KRS-K2
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 1
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Kimes J.P., Recent pronouncements of the supreme apostolic tribunal of the Congregation for the Doctrine of the Faith: insights, developments and indications for the future, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 9-30.

Kimes J.P., The New Regolamento for the College for the Exanmination of Recourses in Matters of delicta resevata, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 119-142.

Papale C., Analisi di alcuni profili procedurali in tema di delitti di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 51-60.

Papale C., Delicta riservata, 130 casi giuridici, Città del Vaticano 2021.

Papale C., Formulario commentato del processo penale canonico, Città del Vaticano 2012.

Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

EK 1- student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW, zwłaszcza odnoszących się do przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

EK 2 - student zna podstawową terminologię z zakresu dotyczących najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW w kontekście przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

W zakresie umiejętności:

EK 3 - student potrafi wyliczyć podstawowe źródła prawa kanonicznego, a także dokonać wykładni przepisów dotyczących przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

EK 4 - student potrafi posługiwać się normami prawa kanonicznego w celu rozwiązywania konkretnych, współczesnych problemów prawniczych z zakresu najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW w sposób szvczególny tych popełnianych na tle seksualnym.

W zakresie kompetencji społecznych

EK 5 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW, szczególnie w kontekście przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

EK 6 - student dostrzega aktualne problemy prawne Kościoła katolickiego, zwłaszcza z zakresu najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW, szczególnie w kontekście przestępstw popełnianych na tle seksualnym i stara się je rozstrzygać w oparciu o zdobytą wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach, zadawanie pytań i udział w dyskusji.

Zakres tematów:

Analiza wybranych kazusów spośród przestępstw zastrzeżonych dla KNW.

Metody dydaktyczne:

1. Wprowadzenie w tematykę, strukturę i sposób prowadzenia zajęć.

2. Analiza i wykładnia treści przepisów donoszących się do przestępstw zastrzeżonych dla Kongregacji Nauki Wiary.

3. Analiza wybranych kazusów.

4. Dyskusja i uwagi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:30 - 16:15, sala 116 s. konferencyjna
Dariusz Borek 40/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)