Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Delicta graviora zastrzeżone Kongregacji Nauki Wiary, cz. I WK-KRS-DG1
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 3
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Borek D., Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary. Normy materialne i proceduralne, Tarnów 2019.

Cucci G. – Zollner H., Kościół a pedofilia, przekład G. Rawski, Kraków 2011.

Kimes J.P., Recent pronouncements of the supreme apostolic tribunal of the Congregation for the Doctrine of the Faith: insights, developments and indications for the future, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 9-30.

Kimes J.P., The New Regolamento for the College for the Exanmination of Recourses in Matters of delicta resevata, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 119-142.

Lempa F., Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi, Białystok 2013.

Papale C., Analisi di alcuni profili procedurali in tema di delitti di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 51-60.

Papale C., Delicta riservata, 130 casi giuridici, Città del Vaticano 2021.

Papale C., Formulario commentato del processo penale canonico, Città del Vaticano 2012.

Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021

Stokłosa M., Modyfikacje wprowadzone do tekstu Normae de gravioribus delictis, „Prawo i Kościół” 3 (2011), s. 101-129.

Visioli M., Il minore e la persona vulnerabile nel diritto della Chiesa, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 31-50.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

EK 1- student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW, zwłaszcza odnoszących się do przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

EK 2 - student zna podstawową terminologię z zakresu dotyczących najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW w kontekście przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

W zakresie umiejętności:

EK 3 - student potrafi wyliczyć podstawowe źródła prawa kanonicznego, a także dokonać wykładni przepisów dotyczących przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

EK 4 - student potrafi posługiwać się normami prawa kanonicznego w celu rozwiązywania konkretnych, współczesnych problemów prawniczych z zakresu najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW w sposób szvczególny tych popełnianych na tle seksualnym.

W zakresie kompetencji społecznych

EK 5 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW, szczególnie w kontekście przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

EK 6 - student dostrzega aktualne problemy prawne Kościoła katolickiego, zwłaszcza z zakresu najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW, szczególnie w kontekście przestępstw popełnianych na tle seksualnym i stara się je rozstrzygać w oparciu o zdobytą wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach, zadawanie pytań i udział w dyskusji.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne.

2. Delicta reservata - normy materialne.

3. Delicta reservata - normy proceduralne.

4. Obowiązek denuncjacji - kanoniczny i państwowy.

5. Współpraca z organami władzy państwowej.

Metody dydaktyczne:

1. Wprowadzenie w tematykę, strukturę i sposób prowadzenia zajęć.

2. Analiza i wykładnia treści przepisów donoszących się do przestępstw zastrzeżonych dla Kongregacji Nauki Wiary.

3. Analiza wybranych kazusów.

4. Dyskusja i uwagi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:30 - 14:15, sala Aula JPII
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:45 - 16:15, sala Aula JPII
Dariusz Borek 40/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)