Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - III semestr WP-PRZ-ANG-3
Lektorat języków nowożytnych (LEK_NOW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/user/index.php?id=32068
Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Kurs odbywa się na platformie Moodle.
Metody i kryteria oceniania:

a) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- dostęp do komputera podłączonego do Internetu;

- systematyczna praca na platformie internetowej;

- wygłoszenie wypowiedzi ustnej – w ramach konsultacji online lub przysłanie nagrania;

- napisanie testu końcowego.

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- systematyczna praca na platformie internetowej – 40 pkt.;

- wypowiedź ustna – 10 pkt.;

- test końcowy – 50 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100.

0 - 94 (0%-59%) – ocena 2,0;

95 - 107 (60%-67%) – ocena 3,0;

108 - 120 (68%-75%) – ocena 3,5;

121 - 132 (76%-83%) – ocena 4;

133 - 145 (84%-91%) – ocena 4,5;

146 - 160 (92%-100%) – ocena 5.

Zakres tematów:

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 20:00, sala e-learning
Mirosława Majdan 17/19 szczegóły
2 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 20:00, sala e-learning
Mirosława Majdan 20/19 szczegóły
3 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 20:00, sala e-learning
Mirosława Majdan 17/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)