Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie sądowoadministracyjne WP-PRZ-psa
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

Postępowanie sądowoadministracyjne, red. M. Jaśkowska, aut. D. Gut, M. Jaśkowska, J. Jaworski, K. Łuczak, M. Wilbrandt-Gotowicz, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2020. 2. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012.

3. T.Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016.

4. R. Hauser, M. Wierzbowski red., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2021.

5. H. Knysiak-Sudyka (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020.

Akty prawne:

- Ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 137);

- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.).

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1. Istota i organizacja sądownictwa administracyjnego

2. Zakres właściwości sądów administracyjnych, właściwość sądów wojewódzkich i NSA

3. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej

4. Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego

5. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym

6. Przesłanki dopuszczalności postępowania sądowoadministracyjnego

7. Przebieg postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym w trybie zwykłym

8. Postępowania szczególne

9. Przeszkody w prowadzeniu postępowania sądowoadministracyjnego

10. Rozstrzygnięcia podejmowane w postępowaniu sądowoadministracyjnym w pierwszej instancji

11. Skarga kasacyjna

12. Zażalenia

13. Wznowienie postępowania

14. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

15. Środki dyscyplinujące organ administracyjny i sąd

16. Skutki rozstrzygnięć sądów administracyjnych

17. Koszty postępowania

18. Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 18:30 - 20:00, sala 106
Małgorzata Jaśkowska, Wojciech Kwiatkowski 60/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.