Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania języka polskiego w szkole podstawowej WH-P-KNJP-MeNaJezPol
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk (red.), Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

2. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek: Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia 2004.

3. L.Cohen, L. Manion, K. Morrison, Wprowadzenie do nauczania, Poznań 1996.

4. D. Gołębniak, G. Teusz, Edukacja poprzez język, Poznań 1999.

5. A. Janus-Sitarz (red)., Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, Kraków 2005.

6. A. Janus-Sitarz (red.), Wartościowanie a edukacja polonistyczna, Kraków 2008.

7. Z. A. Kłakówna, Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla klas IV-VI, Kraków 2002.

8. G. Mietzel, Psychologia kształcenia, Gdańsk2002.

9. B. Myrdzik (red.), Nowe wyzwania dla polonisty. Metodyka – Pomiar – Ewaluacja, Lublin 2002.

10. M. Nagajowa, Nauka o języku dla nauki języka, Kielce 1994.

11. E. Polański, Dydaktyka ortografii i interpunkcji, Warszawa 1995.

12. J. Puzynina, A. Mikołajczuk (red.), Nauka o języku w zreformowanej szkole, Warszawa 2000.

13. E.Synowiec (red.), Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole, Kraków 2007.

14. A. Slósarz, Media w służbie polonisty, Kraków 2008.

15. W. Wantuch, Aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego, Kraków 2005.

16. G. Wiśniewska (red.), Gry i zabawy w kształceniu językowym, Lublin 2000.

17. P. Zbróg, Wojna o kształcenie językowe, Kielce 2005.

18. Wybrane programy, podręczniki oraz propozycje metodyczne do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.

Zakres tematów:

1. Warsztat pracy nauczyciela-polonisty (Podstawa programowa, planowanie pracy; źródła wiedzy).

2. Dydaktyka pisania opowiadań i krótkich form użytkowych.

3. Po co uczymy poezji? Dydaktyka języka poetyckiego.

4. Dydaktyka ortografii i interpunkcji.

5. Funkcjonalne nauczanie gramatyki opisowej (fonetyka, fleksja, słowotwórstwo, składnia).

6. Szkolna retoryka. Dydaktyka form argumentacyjnych.

7. Nauka o języku a kształtowanie kompetencji przyszłości.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala e-learning
Marcin Miłko 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)