Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo materialne Unii Europejskiej WP-ADZ-2-PMUE
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Podręcznik przewodni:

A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa UE przez sądy, tom I, 2010.

Wykład.

Literatura uzupełniająca:

A.Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zakres tematów:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Lp. Tematyka zajęć: Prawo materialne UE łącznie godzin:

1. Relacje między prawe krajowym a prawem UE - monizm; dualizm.

2. Ogólne zasady prawa unijnego; podział kompetencji; sprawa unijna.

3. Teoria przewagi komparatywnej.

4. Swobodny przepływ towarów.

5. Ograniczenia ilościowe; środki o skutku równoważnym bariery fiskalne.

6. Wyjątki; Możliwe zakazu lub ograniczenia (swobodny przepływ towarów).

7. Swobodny przepływ osób.

8. Swobodny przepływ pracowników; prawa przysługujące samozatrudnionym.

9. Swoboda zakładania przedsiębiorstw.

10. Wolność świadczenia i otrzymywania usług na terytorium UE.

11. Obywatelstwo UE.

12. Swobodny przepływ kapitału.

Podstawowe orzecznictwo:

1. Costa E.N.E.L.

2. Cassis de Dijon.

3. Van Gend & Loos.

4. Angonese.

5. Renneberg.

6. Alpine Investments.

7. Baumbast.

Wykaz warunków koniecznych do realizacji kształcenia

(technicznych, organizacyjnych, formalnych):

mikrofon, słuchawki (e-learning).

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie ćwiczeń i wykład - egzamin (pisemnie)

Metody dydaktyczne:

Wykład metodą informacyjno-konwersatoryjną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 314
Kamil Strzępek 33/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)