Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ziołowa moc na Bielanach – warsztaty terenowe rozpoznawania i zastosowania ziół WSR-NR-U2-ZMNB
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

Falzon CC, Balabanova A. Phytotherapy: An Introduction to Herbal Medicine. Prim Care. 2017 Jun;44(2):217-227. doi: 10.1016/j.pop.2017.02.001. PMID: 28501226.

Pauli GF. Fitoterapia. Editorial. Fitoterapia. 2011 Jan;82(1):1-4. doi: 10.1016/j.fitote.2010.11.019. Epub 2010 Nov 25. PMID: 21111793.

Antonio GD, Tesser CD, Moretti-Pires RO. Phytotherapy in primary health care. Rev Saude Publica. 2014 Jun;48(3):541-53. doi: 10.1590/S0102-311X2007000600021. PMID: 25119949; PMCID: PMC4203080.

Saller R, Melzer J, Meng G, von Mandach U, Fürer K, Schwabl H, Vennos C. Wirksamkeitsnachweis in der phytotherapie [Efficacy in phytotherapy]. Forsch Komplementmed. 2014;21 Suppl 1:19-28. German. doi: 10.1159/000362394. Epub 2014 Jul 4. PMID: 25012283.

Kraft K, Langhorst J. Phytotherapy - new developments and insights into practice. Forsch Komplementmed. 2014;21(6):345-6. doi: 10.1159/000370020. Epub 2014 Dec 1. PMID: 25592944.

Wold K. Herbal medicine. Kans Nurse. 2007 May;82(5):6-8. PMID: 17633503.

Literatura uzupełniająca

Alvim NAT, Ferreira MA, Cabral IE, Almeida AJ., Filho The use of medicinal plants as a therapeutical resource: from the influences of the professional formation to the ethical and legal implications of its applicability as an extension of nursing care practice. Rev Latino-Am Enfermagem. 2006;14(3):316–323. doi: 10.1590/S0104-11692006000300003.

Badke MR, Budó MLD, Silva FM, Ressel LB. Plantas medicinais: o saber sustentado na prática do cotidiano popular. Esc. Anna Nery. 2011;15(1):132–139. doi: 10.1590/S1414-81452011000100019.

Efekty uczenia się:

P6S_WG-– zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem

P6U_U- potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach;

P6S_KK jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu wymaganych jest 100% obecności oraz aktywny udział w zajęciach oceniany na podstawie obserwacji ciągłej.

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Zakres tematów:

Zagadnienia

Zagadnienia wstępne

Wprowadzenie do ziołolecznictwa cz. 1

Wprowadzenie do ziołolecznictwa cz. 2

Poznawanie właściwości i zastosowań wybranych surowców roślinnych cz. 1

Poznawanie właściwości i zastosowań wybranych surowców roślinnych cz. 2

Rozpoznawanie surowców zielarskich cz. 1

Rozpoznawanie surowców zielarskich cz. 2

Repertorium

Metody dydaktyczne:

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład warsztatowy, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład warsztatowy, case study, praca z surowcem

Weryfikacja: przygotowanie do zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, case study

Weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna.

Udział w zajęciach - 15 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektura literatury przedmiotu - 15 godzin

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 10:00 - 12:15, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 423
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 12:00 - 16:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Justyna Stępkowska 10/15 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)