Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

TIK w pracy z uczniem obcojęzycznym WNH-KRS-KDN-TIK
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 6
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aX5aQSo5TmEz8-2b-wEuSA1VBLYpVx35ka3zxWjMcHXo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8a8304e9-436c-49b2-bd31-a96e940ce1b9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. M. Ostrowska, D. Sterna, Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach, CEO, Warszawa 2015.

2. A. Ślósarz, Metoda wizualizacji słów kluczowych wiersza, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością, red. naukowa K. Maciejak, M. Trysińska, Warszawa 2019.

Do pobrania: Pitler, Hubbel, Kuhn, Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach, CEO: https://civitas.com.pl/pl/p/PITLER-HUBBEL-KUHN-EFEKTYWNE-WYKORZYSTANIE-NOWYCH-TECHNOLOGII/71

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć uczestnik kursu posiada wiedzę na temat dynamiki i kierunków rozwoju ogólnie pojętej teleinformatyki użytkowej w zakresie dydaktyki języka polskiego jako obcego; posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej, zna zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze komunikatów medialnych, tworzy scenariusze zajęć z zastosowaniem narzędzi multimedialnych, posiada podstawową wiedzę niezbędną do stworzenia audiowizualnej prezentacji wraz z umiejętnością jej zarejestrowania, potrafi twórczo korzystać z zasobów edukacyjnych Internetu.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniania jest aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach, wykonywanie zleconych ćwiczeń, lektura zalecanej bibliografii.

Na ocenę bardzo dobrą student swobodnie posługuje się programami i platformami wspierającymi nauczanie.

Na ocenę dobrą student posługuje się większością narzędzi informatycznych stosowanych w nauczaniu.

Na ocenę dostateczną student z pomocą wykładowcy potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w pracy dydaktycznej.

Zakres tematów:

Podczas zajęć uczestnicy kursu zapoznają się z najważniejszymi narzędziami TIK oraz ich świadomym wykorzystywaniem w edukacji glottodydaktycznej.

Zagadnienia, które będziemy omawiać na zajęciach:

1. Rola TIK w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

2. Wykorzystywanie narzędzi cyfrowych.

3. Metody prowadzenia zajęć, wspierające cyfrowy rozwój uczniów.

5. Uczenie kooperatywne.

6. Aplikacje cyfrowe w służbie edukacji: CANVA, DOKUMENTY GOOGLE, DYSK GOOGLE, GENIALLY, GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE FORMS, KAHOOT, MEMRISE, PADLET, QUIZIZZ, QUIZLET.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, metody ćwiczeniowo-praktyczne, dyskusje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 16:30, sala e-learning
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:45 - 18:15, sala e-learning
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 18:30 - 20:00, sala e-learning
Łukasz Tupacz 21/40 szczegóły
2 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:15 - 15:45, sala e-learning
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:00 - 17:30, sala e-learning
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 17:45 - 19:15, sala e-learning
Łukasz Tupacz 32/40 szczegóły
3 jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 16:30, sala e-learning
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:45 - 18:15, sala e-learning
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 18:30 - 20:00, sala e-learning
Łukasz Tupacz 44/40 szczegóły
4 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 10:30, sala e-learning
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:45 - 12:15, sala e-learning
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 12:30 - 14:00, sala e-learning
Łukasz Tupacz 40/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)